Reconstructie Abdijberg

De gemeente Roosendaal is voornemens de Abdijberg te reconstrueren.

Werkzaamheden

We willen de Abdijberg opnieuw gaan bestraten, waarbij ook de kapotte onderdelen worden vervangen. Daarnaast willen we voorzieningen treffen die ervoor zorgen dat het gebied beter is voorbereid op hevige regenval. Dit willen we doen door het maken van grotere groenvakken en het herplaatsen van regenwaterputjes (straatkolken). Ook streven we ernaar om evenveel bomen terug te plaatsen als het aantal dat er gekapt is, waarbij we onder de grond maatregelen gaan treffen om wortelopdruk in de toekomst zoveel als mogelijk te voorkomen.

Uitstel

Ter voorbereiding op de reconstructie hebben we een tijd geleden al de bestaande bomen gekapt. Echter kwamen we al snel tot de conclusie dat het gehele gebied rondom de Abdijberg opnieuw bestraat moest worden. Hiervoor ontbraken op dat moment de juiste middelen. Daarom hebben we moeten besluiten om het project tot nader order uit te stellen. Inmiddels zijn we zover dat we weer verder kunnen met de voorbereidingen van het project.

Voorlopig Ontwerp en reactie

De afgelopen periode hebben we gebruikt om een Voorlopig Ontwerp te maken. Dit ontwerp vindt u hieronder. Bewoners en andere belanghebbenden krijgen tot eind juni de kans om op dit ontwerp te reageren.

pdf Voorlopig Ontwerp Abdijberg (PDF, 714.13 KB)

Vervolgprocedure

In de periode die volgt gaan we kijken hoe we de ontvangen reacties waar relevant kunnen inpassen in het ontwerp en gaan we aan de slag met het maken van een Definitief Ontwerp. Zodra dit ontwerp gereed, zullen wij dit aan bewoners en andere belanghebbenden presenteren. Tevens zal dit ontwerp op deze plek te vinden zijn. Hierna selecteren we de aannemer die de reconstructie gaat uitvoeren en informeren we de bewoners en andere belanghebbenden over de start van de werkzaamheden.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar projectleider Arno Deurloo via het e-mailadres a.deurloo@roosendaal.nl

Voorlopige planning

  • Definitief Ontwerp gereed - juli 2022
  • Uitvoeringsdocumenten en selectie aannemer - Augustus/September 2022
  • Aanleg glasvezel Abdijberg (door derden) - September 2022 (voorlopig)
  • Uitvoering verhardingen Abdijberg - Oktober/November 2022
  • Uitvoering groenwerkzaamheden - December 2022/Januari 2023 (mede afhankelijk van het weer)