Proeftuin Raadhuisstraat

Samen met bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren zijn we bezig met de realisatie van een proeftuin in de Raadhuisstraat.

Voorbereidingen realisatie proeftuin

De voorbereidingen voor de realisatie van een proeftuin in de Raadhuisstraat werden al eerder dit jaar opgestart. Zo werd er door de ondernemersvereniging een afvaardiging samengesteld welke bestaat uit bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren. Deze betrokkenen hebben tijdens de bijeenkomsten op 14 februari en 24 mei hun eigen wens- en referentiebeelden voor de proeftuin
in de Raadhuisstraat opgesteld.

Startgesprek

Op woensdag 8 juni hebben we het officiële startgesprek gehouden over de realisatie van een proeftuin in de Raadhuisstraat. Tijdens dit gesprek maakten de aanwezigen kenbaar wat zij op dit moment al goed vinden aan de buurt, maar ook wat er in hun ogen nog beter kan. Ter inspiratie kregen de aanwezigen nog wat visualisaties te zien. Inspiratiebeelden op het gebied van groen, cultuur en erfgoed, leefbaarheid en mobiliteit.

Maken eerste ontwerp

Met de opgehaalde input gaan wij aan de slag met het maken van een eerste ontwerp. Dit ontwerp leggen we na de zomervakantie (september/oktober) voor aan de bewoners en ondernemers. Was u niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn bij het startgesprek en wilt u toch uw ideeën/zienswijze met ons delen? Stuurt u dan een e-mail naar proeftuinen@roosendaal.nl.

Presentatie

De onderstaande presentatie en visie zijn opgesteld door de werkgroep van ondernemers en eigenaren. Zij zijn akkoord met het delen van de presentatie op deze plek.

pdf Presentatie proeftuin Raadhuisstraat (PDF, 40.64 MB)