Participatieavond woningbouw Nispen

 

Er is veel vraag naar (starters)woningen. Ook in Nispen. Als gemeente zijn we daarom voortdurend op zoek naar mogelijkheden om in deze woningbehoefte te kunnen voorzien. We horen daarbij ook graag wat de wensen en ideeën van inwoners, ondernemers en andere stakeholders zijn.

Participatieavond

Om de wensen en ideeën in kaart te brengen, organiseerden we op maandagavond 14 november een participatieavond in zaal Verhoeven. Tijdens deze avond maakten we kansen en dilemma’s inzichtelijk, lieten we zien welke nieuwbouwontwikkelingen er de komende jaren op stapel staan in Nispen en gingen we met elkaar op zoek naar ontwikkelkansen en mogelijkheden. De komende periode gaan we aan de slag met de ontvangen reacties. Hierna organiseren we een vervolgsessie. Onderstaand vindt u de gehouden presentatie. Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties? Stuurt u dan een e-mail naar wonen@roosendaal.nl.
 

Plattegrond

De voorbije weken hebben we de ontvangen input gebundeld en vertaald naar een plattegrond met daarop alle voorgestelde kansen en mogelijkheden. De plattegrond vindt u hieronder. De komende periode gaan we hier verder mee aan de slag.