Overzicht verleende subsidies

Hieronder vindt u een overzicht van de verleende subsidies voor 2022