Overlast in de wijk melden

Heeft u overlast in uw buurt? Meld dit dan. U helpt dan mee de overlast aan te pakken.

Vertrouwenspersoon

Heeft u informatie die ons kan helpen overlast in de wijk te verminderen, maar durft u dit niet te melden? Of ziet u verdacht of opvallend gedrag in uw wijk, maar wilt u liever niet uw naam bekend maken? Dan kunt u hiervoor terecht bij de vertrouwenspersoon.

Overlast in de wijk melden bij de vertrouwenspersoon

Meldingen die bij de vertrouwenspersoon terecht komen, worden door medewerkers van de burgemeester vertrouwelijk behandeld.

Melden

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is bedoeld voor mensen die niet via andere kanalen willen of durven melden, maar wel kennis hebben van belangrijke informatie of gegevens. Bijvoorbeeld mensen die in de wijk herhaalde ernstige overlast of criminele activiteiten signaleren. Of die via de andere kanalen geen hulp durven vragen en behoefte hebben aan een vertrouwenspersoon. Meldingen die bij de vertrouwenspersoon terecht komen, worden door medewerkers van de burgemeester vertrouwelijk behandeld. 

Anoniem melden

U kunt ook melden zonder uw naam of adres op te geven bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000 (gratis) of online via de website Meld Misdaad Anoniem. Uw melding wordt verwerkt in een beveiligd formulier. Enkel de relevante informatie wordt eruit gehaald en naar politie en opsporingsinstanties doorgestuurd. Het meldformulier wordt na inzien vernietigd. Er wordt geen informatie bewaard en u krijgt dus ook geen terugkoppeling.