Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne ontvluchten veel inwoners hun land. Veel van onze inwoners willen in actie komen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Op deze pagina vindt u daarover meer informatie.

We vragen u om geen spullen naar De Brink te brengen.

Heeft u vragen over jodiumpillen vanwege de dreiging in Oekraïne? Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie. 

Wat kunt u doen?

 • Als u Oekraïense vluchtelingen wilt helpen, vindt u op de website RefugeeHelp van VluchtelingenWerk alle informatie die u nodig heeft. Deze website is ook in het Oekraïens, Russisch en Engels te lezen. 
 • Op de websites van het Rode Kruis, Leger des Heils en VluchtelingenWerk Nederland vindt u eveneens informatie als u wilt helpen. Deze hulporganisaties stroomlijnen samen met Takecarebnb de particuliere opvang van mensen die Oekraïne zijn ontvlucht.
 • Het Rode Kruis biedt een telefonische 'Informatielijn Oekraïne'. Deze informatielijn kunt u bellen als u hulp wilt aanbieden of vragen heeft over bijvoorbeeld het aanbieden van tijdelijke huisvesting. Het nummer van de informatielijn is 070 44 55 888 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur).
 • Voor mensen die Oekraïne zijn ontvlucht, is een WhatsApp-hulplijn van het Rode Kruis beschikbaar. Via het nummer +31 6 48 15 80 53 worden zij in het Oekraïens, Russisch of Engels geholpen.
 • Als u binnen gemeente Roosendaal als vrijwilliger wilt helpen, dan kunt u zich aanmelden bij Stichting Social Klus via de website van Social Klus.
 • Via Giro 555 kunt u met een donatie bijdragen aan medische zorg, eten, onderdak en psychosociale hulp. Het Rode Kruis is een van de samenwerkende hulporganisaties achter Giro 555.
 • Als u wilt doneren aan Vluchtelingenwerk voor Oekraïense vluchtelingen in Roosendaal, kunt u contact opnemen met Vluchtelingenwerk via roosendaal@vluchtelingenwerk.nl of bel 0165-558803.
 • Heeft u hulp of een dienst nodig van de gemeente Roosendaal, dan kunt u mailen naar oekraine@roosendaal.nl 

Wat doet de gemeente? 

Samen met Groenhuysen hebben we de locatie De Brink in Roosendaal geschikt gemaakt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. In totaal is er plaats voor ongeveer 40-55 gezinnen, van gemiddeld 3 personen. Groenhuysen heeft de locatie ter beschikking gesteld, de veiligheidsregio en gemeente Roosendaal zijn verantwoordelijk voor de opvang van mensen die Oekraïne zijn ontvlucht.

Als er spullen of vrijwilligers nodig zijn, plaatsen we hiervoor een oproep op Facebook. Breng geen spullen naar De Brink. Er is geen ruimte om de spullen op te slaan. 

Heeft u een specifieke vraag? Kijk dan in de lijst veelgestelde vragen onderaan deze pagina. Staat het antwoord op uw vraag daar niet tussen? Stuur dan een mail naar oekraine@roosendaal.nl

Meer informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden over Oekraïne

In tegenstelling tot vluchtelingen uit andere herkomstlanden, hoeven vluchtelingen uit Oekraïne in principe geen asiel aan te vragen. Zij mogen visumvrij door de gehele Europese Unie reizen. Maar ze hebben wel opvang nodig. En andere noodzakelijke voorzieningen, zoals medische zorg, eten en kleding.

In asielzoekerscentra wonen vluchtelingen en asielzoekers die wachten op hun asielprocedure en huisvesting. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen visumvrij reizen binnen de Europese Unie. Zij hoeven dus geen asiel aan te vragen om in Nederland te mogen zijn. In veel gemeenten openen daarom opvangcentra die specifiek bedoeld zijn voor vluchtelingen uit Oekraïne. Als Oekraïners asiel aanvragen, komen zij wel in asielzoekerscentra terecht. 

Gemeente Roosendaal vangt sinds 11 maart Oekraïense vluchtelingen op in voormalig woonzorglocatie De Brink van Groenhuysen. De Brink staat sinds eind 2021 leeg en was door Groenhuysen al ‘sloopklaar’ gemaakt vanwege plannen voor een nieuwe woonvoorziening voor ouderen. In totaal is er plaats voor ongeveer 40-55 gezinnen van gemiddeld 3 personen. De veiligheidsregio en gemeente Roosendaal hebben geholpen bij het gereed maken van de locatie en zijn verantwoordelijk voor de opvang. 

Ja, als u Oekraïense vluchtelingen bij u thuis opvangt, zorg er dan voor dat zij zich inschrijven in de basisregistratie personen (BRP). Inschrijving in de BRP is belangrijk, want alleen dan kunnen zij allerlei persoonlijke zaken regelen. Medische zorg en scholing bijvoorbeeld.

Om een Oekraïense vluchteling in te schrijven in de BRP moet de gemeente de identiteit van de vluchteling vaststellen. Dat kan via een Oekraïens paspoort of een Oekraïense nationale identiteitskaart. Vluchtelingen die niet beschikken over documenten om de identiteit en nationaliteit vast te stellen, kunnen wij nu nog niet inschrijven in de BRP. We adviseren wel om contact met ons op te nemen over het feit dat u Oekraïense vluchtelingen opvangt. Het is voor ons namenlijk belangrijk om zicht te hebben op het aantal vluchtelingen en de opvangplekken.

Voor het inschrijven van Oekraïense vluchtelingen moet een afspraak gemaakt worden. Dat kan door te bellen naar:

0165 579 111

Houd rekening met een wachttijd van ongeveer 4 weken

Minderjarige kinderen

Minderjarige kinderen die binnen gezinsverband meereizen, kunnen wij bij uitzondering zonder documenten inschrijven in de BRP. De ouders leggen een verklaring onder eed of belofte af, waarmee wij de identiteit van de kinderen vaststellen. Deze uitzondering is alleen toepasbaar voor deze doelgroep in de huidige omstandigheden.

De Koninklijke Marechaussee wijst bij de grens mensen die Oekraïne zijn ontvlucht en onderdak nodig hebben door naar beschikbare locaties. Om te reizen door Nederland kunnen zij gratis van het treinvervoer gebruik maken. Oekraïners die al in Nederland zijn en zich afvragen waar ze naartoe kunnen, kunnen zich melden bij de gemeente waar ze verblijven. Ook kunnen Oekraïners in eigen taal hulp krijgen via de Rode Kruis Informatielijn. Zij kunnen via WhatsApp (+31 6 48 15 80 53) hun vraag stellen. Dit kan in het Oekraïens, Russisch of Engels.

Als u Oekraïense vluchtelingen wilt helpen, vindt u op de website RefugeeHelp alle informatie die u nodig heeft. Deze website is in het Nederlands, Oekraïens, Russisch en Engels te lezen. Oekraïners kunnen ook in eigen taal hulp krijgen via de Rode Kruis Informatielijn. Zij kunnen via WhatsApp (+31 6 48 15 80 53) hun vraag stellen. Dit kan in het Oekraïens, Russisch of Engels.

Zelf kunt u op de website van VluchtelingenWerk informatie vinden voor Oekraïense vluchtelingen. De informatie is nu nog beknopt, omdat er nog veel onzekerheden zijn over hun toekomstige rechten en plichten in Nederland. De komende dagen zal hier naar verwachting meer duidelijkheid over komen. VluchtelingenWerk werkt deze website bij zodra er meer informatie bekend is. Let op: de informatie voor andere vluchtelingen is niet altijd van toepassing voor Oekraïners. Zij hoeven niet altijd asiel aan te vragen. Op de website van de IND is meer informatie te vinden over verblijfsrecht voor Oekraïners in Nederland. 

Ja, kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, hebben altijd recht op onderwijs. Hun verblijfsstatus doet er niet toe.

Meld de kinderen wel eerst aan bij Vluchtelingenwerk Roosendaal. Dat kan door te bellen naar:

0165 558803

Het verlenen van medische zorg aan onverzekerde vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Dit betekent dat een zorgverlener subsidie kan aanvragen hiervoor bij het CAK. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dit besloten. Voor zorg verleend aan vluchtelingen uit Oekraïne worden alle zorgkosten vergoed. De Oekraïense vluchteling hoeft geen bijdrage te betalen aan de zorgverlener. Hoe de zorgverlener de subsidie aanvraagt en de kosten kan declareren, staat stap voor stap uitgelegd op de website van het CAK.


Wanneer de Oekraïner in Nederland werkt of gaat werken, vervalt deze wijze van vergoeding en moet hij of zij een Nederlandse zorgverzekering afsluiten. Oekraïense vluchtelingen die asiel aanvragen, worden via het COA verzekerd.

Vluchtelingen blijven meestal het liefst dicht bij huis, om terug te kunnen keren zodra het weer veilig is. Oekraïners slaan op de vlucht voor oorlogsgeweld. Zij zullen naar verwachting blijven zolang het risico om slachtoffer te worden van het geweld voortduurt. Afhankelijk van hoe het conflict in Oekraïne zich ontwikkelt, kan het zijn dat sommige Oekraïners nog niet naar huis kunnen als de oorlog voorbij is. Sommige groepen, zoals bijvoorbeeld politici, activisten en journalisten lopen het risico om bij terugkeer te worden vervolgd vanwege hun werk of hun mening.

Veel Oekraïners die naar Nederland zijn gekomen, verblijven bij familie, vrienden of kennissen. Voor vluchtelingen die geen slaapplek bij vrienden of familie hebben, zorgt de Nederlandse overheid voor een slaapplek. De eerste gemeentelijke opvanglocaties voor Oekraïners zijn inmiddels geopend. Hier kunnen vluchtelingen terecht voor basisvoorzieningen als een bed, eten en medische zorg.

Oekraïners die besluiten asiel aan te vragen, verblijven in de reguliere COA-opvanglocaties (asielzoekerscentra en noodopvang). De opvangsituatie van asielzoekers in Nederland is momenteel overbezet en daarom is er noodopvang in kazernes, boten, hallen en tenten. Asielzoekers hebben hier weinig privacy en alleen de basisvoorzieningen zijn geregeld als een bed en eten. Hoelang ze daar zullen blijven, en of ze uiteindelijk ook een woning nodig hebben, is op dit moment nog niet te zeggen. Dit hangt af van hoe de oorlog zich zal ontwikkelen.

Gevluchte Oekraïners mogen straks ook werken in Nederland. Maar vanaf wanneer, hoeveel en onder welke voorwaarden hangt af van de verblijfsstatus die zij gaan krijgen.

Oekraïners mogen 90 dagen visumvrij reizen in de Europese Unie en hoeven dus geen asiel aan te vragen om legaal in Nederland te verblijven. Het kabinet heeft laten weten dat Oekraïners zich geen zorgen hoeven te maken als die 90 dagen voorbij zijn. De verblijfsvergunning kan met 90 dagen worden verlengd als iemand dit aanvraagt. Is verlenging niet mogelijk? Dan heeft dit geen gevolgen als een Oekraïnse vluchteling een visum of verblijfsvergunning aanvraagt in de toekomst. 


Er wordt gewerkt aan een regeling speciaal voor Oekraïners. Over de registratie en welk soort verblijfsstatus Oekraïners krijgen, komt binnenkort meer duidelijkheid. Ook voor het krijgen van opvang is het niet nodig om asiel aan te vragen. Oekraïners kunnen terecht in speciaal voor hen ingerichte opvanglocaties. Alle informatie over in Nederland blijven als Oekraïner is te vinden op de website van de IND.

Om voorlopig in Nederland te mogen blijven en opvang te krijgen, is het niet nodig om een asielverzoek te doen. Maar Oekraïners kunnen er nu en in de toekomst altijd voor kiezen om een asielverzoek in te dienen. Dat kan bijvoorbeeld verstandig zijn als duidelijk wordt dat iemand ook na de oorlog niet terug zal kunnen keren. Wie vreest voor vervolging door wie het dan in het land voor het zeggen heeft, kan dan alsnog om asiel in Nederland vragen.  

De opvang van de Oekraïense vluchtelingen verloopt in Roosendaal goed dankzij heel veel mensen, maar ook veel organisaties. In het bijzonder Vluchtelingenwerk: zij zijn dag en nacht aanwezig op de opvanglocatie om vluchtelingen op te vangen en te begeleiden. Maar denk ook eens aan een beddenspeciaalzaak, een bakkerij, dierenkliniek en dierenspeciaalzaken, scholen en kinderopvang, kledingwinkels en schoonmaakbedrijven. De hulp varieerde van groot tot klein aanbod tot hoge kortingen. Dank aan deze Roosendaalse organisaties en ondernemers:

 • Automotions Mercedes-Benz Roosendaal
 • Bakkerij De Kletskop 
 • De Kringloper
 • De Pro Cleaning
 • Dierenkliniek Gezelschapsdieren
 • Fons Dekkers 
 • Groenhuysen
 • Huisartsen
 • Huisdierenvoordeelshop
 • Just4Kids
 • Jysk Roosendaal 
 • Kober
 • Kibeo 
 • Kwakernaat Bedden
 • Maison et Moi
 • Mepavex 
 • Natascha Martens en collega kapper Petra
 • Peets Bloemenshop
 • Rode Kruis
 • Roosendaalse Stomerij
 • Samen in de Regio 
 • Saver
 • Schoolbesturen Kroevendonk, OBO, KPO, OMO en Curio
 • Social Klus
 • Sova Bedding
 • Speeltuin Vrouwenhof 
 • Stichting Sportservice Noord-Brabant (SSNB)
 • Tak Petfoood – Goood 
 • TWB
 • Vluchtelingenwerk Roosendaal
 • WijZijn Roosendaal

Ja, een Oekraïense vluchteling die bij een gastgezin verblijft en ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP) kan leefgeld krijgen. Het leefgeld wordt gestort op een special bankpas (prepaid moneycard). Met deze pas kan iemand betalen in winkels en geld opnemen bij een geldautomaat. Voor het aanvragen van leefgeld kunnen Oekraïense vluchtelingen contact opnemen met Vluchtelingenwerk Roosendaal via (0165) 558 803 of roosendaal@vluchtelingenwerk.nl. Oekraïense vluchtelingen die in de gemeentelijke opvang verblijven, worden door de gemeente benaderd voor het aanvragen van leefgeld..