Oekraïne

Vanaf eind oktober 2023 wordt de nieuwe opvanglocatie voor de Oekraïners het gemeentelijk gebouw aan het Mill Hillplein 1 in Roosendaal.

Dit voormalige belastingkantoor is eigendom van de gemeente Roosendaal. De begane grond en de 1e verdieping zijn en blijven in gebruik van de onderwijsinstelling Associate Degrees Academie. De overige verdiepingen van het gebouw worden ingericht als tijdelijke opvanglocatie voor onze Oekraïense vluchtelingen. Er komt voor hen overigens een aparte ingang.

Reden van deze verhuizing 

Van begin af aan is duidelijk geweest dat voormalig zorgcentrum De Brink slechts een tijdelijke opvanglocatie was. We wisten dus met elkaar dat er in de loop der tijd een verhuizing zou volgen naar een andere plek als de oorlog zou voortduren. De sloop van De Brink is al enkele keren, mede op ons verzoek, uitgesteld maar gaat nu echt dit najaar van start. Daarom moeten de Oekraïners verhuizen naar een andere locatie. We hebben te maken met een krappe tijdlijn. Anderzijds hebben we als gemeente een wettelijke en menselijke taak om Oekraïense ontheemden te huisvesten. Gezien het verloop van de oorlog in Oekraïne valt op dit moment nog niet aan te geven hoelang de opvang van Oekraïense vluchtelingen gaat duren.
 

associate degrees academie

Vergunningen 

De bovenste drie verdiepingen van het gebouw aan het Mill Hillplein moeten eerst verbouwd worden, voordat ze als opvanglocatie kunnen dienen. Voor ons gelden dezelfde regels, procedures en vergunningen, zoals voor iedereen. Voor de verbouwingswerkzaamheden is een omgevingsvergunning aangevraagd en verleend. De omgevingsvergunning is op 4 augustus gepubliceerd. Daarop zijn twee reacties binnengekomen, waarbij omwonenden verzochten om in de vergunning niet te spreken over ‘vluchtelingen’, maar over ‘Oekraïense vluchtelingen’.

De vergunning is op dit punt aangepast. U kunt de tekstueel aangepaste omgevingsvergunning vinden op www.overheid.nl. De wijziging is ook gepubliceerd in de Roosendaalse Bode van 20 september 2023. 

Voortgang werkzaamheden

Sinds de start wordt er enorm hard gewerkt om het gebouw aan het Mill Hillplein zo snel mogelijk geschikt te maken voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Elke dag werken 100 tot 150 bouwvakkers om deze enorme klus op tijd af te krijgen. De werktijden van de bouwvakkers zijn daarom uitgebreid. Helaas hebben we te maken met lange levertijden van materialen. Daardoor is verhuizen in september niet mogelijk.

Stichting Groenhuysen heeft op ons verzoek De Brink vier weken langer beschikbaar gesteld voor de opvang van Oekraïners. Zoals de planning er nu uitziet, gaan de Oekraïners vanaf week 42 (16 oktober) verhuizen naar de nieuwe locatie. Tot uiterlijk 31 oktober kunnen zij in De Brink blijven.  

Aantal vluchtelingen 

In Roosendaal vangen we sinds vorig jaar een groep van ruim 200 Oekraïense vluchtelingen op. Het merendeel zijn moeders met kinderen en ouderen. Er zijn ook mannen bij. Dit zijn vooral vaders van kinderen, mannen die niet mogen of kunnen vechten of militairen met verlof.  

Aangezien het oorlogsgeweld nog steeds in volle gang is, houden we rekening met de komst van nieuwe Oekraïense vluchtelingen. Vandaar dat we op de nieuwe locatie voor maximaal 267 personen ruimte maken. We voldoen daarmee aan de oproep vanuit het ministerie om het aantal plekken te verhogen. Wat overigens niet direct betekent dat ook al deze plekken daadwerkelijk bezet zijn. Bovendien houden we enkele noodkamers vrij voor urgente situaties in de regio of vanuit de particuliere opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Werken en dagbesteding

Vluchtelingen die onder de richtlijn ‘Tijdelijke Bescherming Oekraïne’ vallen, mogen arbeid in loondienst verrichten in Nederland zonder werkvergunning. Op dit moment werkt ongeveer 80% van de Oekraïense staatsburgers die in Roosendaal verblijven. De kinderen gaan gewoon naar scholen in Roosendaal. Daar verandert niets in. Voor de Oekraïners die niet kunnen werken, bijvoorbeeld omdat ze al op leeftijd zijn, maar wel graag bezig zijn, wordt per situatie bekeken welke mogelijkheden er zijn voor vrijwilligerswerk, dagbesteding of een andere passende vorm.

Huisregels

Voor de locatie worden huisregels opgesteld waar de Oekraïners zich aan moeten houden tijdens hun verblijf in de gemeentelijke opvang. In deze huisregels staan zaken over gedragsregels maar ook zaken als welke apparatuur wel of niet mag worden gebruikt op de kamers. De afspraken zijn bedoeld om elkaar daarop aan te kunnen spreken als het toch mis mocht gaan.

Dakterras 

Het dakterras gaat gebruikt worden als buitenruimte. Ook hierover worden strikte afspraken gemaakt, waarop door de locatieleiders, coördinator en beveiliging wordt toegezien. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om te barbecueën en/of geluidoverlast te veroorzaken op het dakterras. Er komt een afscherming, zodat er vanaf het dakterras geen inkijk is in de tuinen van de omwonenden. Ouders met kinderen maken vooral gebruik van de speeltuin Vrouwenhof. Dit is voor hen bekend terrein en veel ouders met kinderen komen hier al regelmatig.

Dagelijkse begeleiding

Op werkdagen tijdens kantooruren is er een locatieleider en een coördinator aan het werk met de praktische begeleiding. De locatieleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. De locatieleider is het eerste aanspreekpunt voor zowel bewoners, omwonenden, beveiliging, gemeente, politie, GGD/GGZ en andere netwerkpartners. Vluchtelingenwerk geeft op locatie informatie over praktische zaken zoals bijvoorbeeld het openen van een bankrekening of over hoe je als Oekraïner een baan kunt vinden. Verder heeft vluchtelingenwerk spreekuren om allerlei juridische en maatschappelijke vragen te beantwoorden. 

Stichting Social Klus coördineert de activiteiten binnen en buiten de opvang om de Oekraïense vluchtelingen onderdeel van Roosendaal te maken. Als vast aanspreekpunt maakt Social Klus de vluchtelingen wegwijs in Roosendaal en creëert samen met hen een veilig en leefbaar woonklimaat binnen de opvanglocatie. Daarnaast geeft Social Klus ondersteuning bij praktische zaken door het organiseren van taallessen en ontspannende activiteiten, bemiddeling richting arbeid en het bieden van een luisterend oor. 

Beveiliging 

Er zijn continu drie beveiligers aanwezig, 24 uur per dag / 7 dagen per week. Zij doen hun rondes in en rondom de opvanglocatie. Hun taakstelling: 

  • bescherming van de grote groep Oekraïense vluchtelingen;
  • toezicht op bezoek en personen die het gebouw in- en uitgaan;
  • toezicht/voorkomen van overlast door de Oekraïense vluchtelingen rondom het gebouw;
  • toezicht op naleving van de huisregels. 

Parkeren voertuigen van bouwvakkers

Wat betreft het parkeren zijn er een aantal verschillende afspraken gemaakt. De ingang van de parkeergarage voor de werkbusjes is helaas niet hoog genoeg. De busjes worden daarom geparkeerd op het Mill Hillplein. Verder weg parkeren kan niet aangezien er ook materiaal en gereedschappen in die auto’s liggen. Het is een tijdelijke noodoplossing die wij als wegbeheerder toestaan. Voor de personenauto’s van de bouwvakkers heeft de gemeente een aantal parkeerplaatsen gehuurd bij de Carwash Factory. 

Parkeren voertuigen van Oekraïners 

Om de parkeerdruk die ontstaat door de komst van de Oekraïners op te lossen, voorzien we in een 35-tal parkeerplaatsen n de Liga parkeergarage. Als blijkt dat dit aantal onvoldoende is, wordt uitgeweken naar een vergunning voor sector 6 of 7 bij de Leede aan de andere kant van het viaduct. 

Oekraïense vlag

Standpunt gemeente Roosendaal

Roosendaal neemt vanzelfsprekend haar verantwoordelijkheid en wil een eerlijke en sociale bijdrage leveren aan de menswaardige opvang van medemensen die het oorlogsgebied tijdelijk zijn ontvlucht. We zijn blij dat Groenhuysen en Associate degrees Academie vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid ons daarbij helpen. Wethouder René van Ginderen is verantwoordelijk wethouder. Burgemeester Han van Midden is uiteraard ook betrokken vanuit het oogpunt van veiligheid.

Contact 

Heeft u vragen, suggesties of wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief, dan kunt u per mail contact opnemen via oekraine@roosendaal.nl