Verkeersveilige schoolzone voor De Blokwei

Sanneke Vermeulen bij basisschool de Blokwei
17 januari 2023
Basisschool De Blokwei is de eerste school in de gemeente Roosendaal die voorzien is van een verkeersveilige schoolzone. Wethouder Sanneke Vermeulen verrichtte 16 januari 2023 samen met de schooldirecteur Evelien Muurmans en kinderen van de Leerlingenraad de feestelijke opening van de schoolzone.

Motie 'Veilige schoolomgevingen'

In 2021 nam de raad de motie ‘Veilige schoolomgevingen’ aan. Het college kreeg daarbij de opdracht om de verkeersveiligheid rondom basisscholen te verbeteren. We richten ons hierbij op het vergroten van de bewustwording van de weggebruiker. Zij moeten weten dat ze zich in een omgeving met schoolgaande kinderen bevinden en hun gedrag hierop aanpassen, daarom worden zogenaamde verkeersveilige schoolzones aangelegd.

Aanpassing straatinrichting

Deze zones legt de gemeente aan in samenwerking met de scholen. Gezamenlijk, zij aan zij, inventariseren ze onveilige plekken en de gemeente pakt die aan door de straatinrichting aan te passen met onder meer de Dick Bruna palen, borden en stoeptegels. Deze zorgen ervoor dat andere verkeersdeelnemers beter opletten. Uit onderzoek van De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid is dan ook gebleken dat automobilisten afremmen als ze deze borden zien.

Vijf scholen per jaar

De gemeente Roosendaal pakt jaarlijks tenminste 5 schoolomgevingen aan. Na basisschool De Blokwei, volgen dit jaar nog onder andere de Watermolen, Fatima, De Stappen en Kameleon. Ook bij deze scholen wordt de buitenruimte voorzien van attentieverhogende maatregelen. Uiteindelijk moet het voor iedere weggebruiker duidelijk zijn, op het moment dat zij de attentiepalen zien, dat er veel schoolgaande kinderen in het gebied aanwezig zijn. Om ook de kinderen mee te nemen in de nieuwe schoolomgeving, mocht wethouder Vermeulen bij de opening een speciale leskist overhandigen. Deze leskist gaat in op de basis verkeersregels en geeft voor de jongste kinderen handvatten om spelenderwijs kennis te maken met het verkeer.

Veilig naar school

“Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer, meer nog dan andere verkeersdeelnemers”, legt wethouder Sanneke Vermeulen uit. “Om te zorgen dat ze veilig naar school kunnen richten we de omgeving rond scholen zo goed mogelijk daarop in. We stimuleren scholen daarom ook om mee te doen met de schoolzones. De komende jaren krijgen alle scholen in de gemeente Roosendaal een veilige schoolzone. Want ieder kind moet elke dag veilig naar school kunnen.”

Sanneke Vermeulen bij basisschool de Blokwei