Verkeersmaatregelen tijdens Roosendaalse kermis

Kermis Roosendaal
25 augustus 2022
Van 2 september tot en met 8 september 2022 vindt de jaarlijkse kermis in Roosendaal plaats. De Roosendaalse Kermis is het grootste evenement van Roosendaal en geniet bekendheid in heel West-Brabant en daarbuiten. De gemeente heeft voor de kermis een vergunning verleend. Voor vragen over de vergunning kunt u contact opnemen met het team Vergunningen van de gemeente Roosendaal via telefoonnummer 14 0165 of via apv@roosendaal.nl.

Evenemententerrein

Het evenemententerrein omvat de volgende straten:
Bloemenmarkt (tussen Markt en Dominéstraat), Tongerloplein, Markt, Dr. Brabersstraat, Kade (tussen de kruising met de H.G.D. straat en de Kade 14), Kadeplein, Turfberg, Oostelijke Havendijk (tussen Kade en Suikerunie), Parkeerterrein nabij spoorwegovergang (EKP voorplein).

Opbouw van het evenement vindt als volgt plaats:

 • Oostelijke Havendijk vanaf 29 augustus 2022
 • Kadeplein, Kade, Turfberg parkeerterrein en voorplein EKP vanaf 30 augustus 2022.
 • Markt, Tongerloplein en Bloemenmarkt vanaf 31 augustus 2022.
 • Het evenement wordt afgebroken tot en met 9 september 2022 te 18.00 uur.

Bewoners en ondernemers op en langs het evenemententerrein zijn separaat geïnformeerd over de van toepassing zijnde verkeersmaatregelen en mogelijkheden tot parkeren.

Verkeersmaatregelen

Gedurende de opbouw en afbouw van het evenement en gedurende het evenement, zullen de volgende straten voor alle verkeer (m.u.v. voetgangers, hulpdiensten en verkeer t.b.v. de op- en afbouw), zijn afgesloten:

 • Markt
 • Bloemenmarkt (tussen de Dominéstraat en de Markt)
 • Tongerloplein (inclusief Kerkstraat)
 • Dokter Brabersstraat
 • Raadhuisstraat (gedeeltelijk)

De volgende straten zijn vanaf de opbouw van het evenement tot de afbouw van het evenement gedurende 24 uur per dag voor alle verkeer (m.u.v. voetgangers, hulpdiensten en verkeer t.b.v. de op- en afbouw) afgesloten:

 • Kade (tussen spoorwegovergang en Kade 14)
 • Kadeplein
 • Turfberg (m.u.v. de bewoners van de Lage Brug)
 • Oostelijke Havendijk (tussen Kade en Suikerunie)

Ten behoeve van de bevoorrading worden aanvullende afspraken gemaakt. De organisator informeert hierover alle betrokken partijen.

Gestremd

De volgende straten zijn vanaf de opbouw van het evenement tot en met de afbouw van het evenement voor doorgaand verkeer gestremd:

 • Oostelijke Havendijk (gedeeltelijk)
 • Turfberg (gedeeltelijk)
 • Frans Halsstraat (gedeeltelijk)
 • Kade (gedeeltelijk)
 • Boulevard Antverpia
 • Badhuisstraat (gedeeltelijk)
 • Wethouder Lanenstraat (gedeeltelijk)

Van 29 augustus 2022 tot 10 september 2022 wordt het eenrichtingsverkeer in de Badhuisstraat, ter hoogte van de ingang van Big Gym, tijdelijk opgeheven.

Van 29 augustus 2022 tot en met 9 september 2022 wordt ten behoeve van het parkeren bij het Curio college het eenrichtingsverkeer op de Wethouder Lanenstraat tijdelijk opgeheven.

Parkeerverbod

Tevens zal op de volgende straten een geheel of gedeeltelijk parkeerverbod gelden:
Van 29 augustus 2022 tot en met 9 september 2022:

 • Parkeerterrein nabij de spoorwegovergang (EKP-voorplein) 
 • Oostelijke Havendijk (tussen Kade en Suikerunie) 
 • Parallelweg Oostelijke Havendijk (calamiteitenroute) 
 • Wethouder Lanenstraat (gedeeltelijk, i.v.m. calamiteitenroute) 
 • Parkeerterrein de Stok (gedeeltelijk) 
 • Turfberg 
 • Het Kadeplein 
 • Kade tussen H.G.D. straat en Kade 14

Tijdens de openingstijden van de kermis is het verboden om op het evenemententerrein te (brom)fietsen en (brom)fietsen te stallen.

De spoorwegovergang Markt-Kade is gedurende de periode 30 augustus 2022 tot en met 9 september 2022 afgesloten. In een gedeelte van de Stationsstraat en de Hendrik Gerard Dirckxstraat zal een snelheidsbeperking gelden. De maximale snelheid zal gedurende het gehele evenement worden teruggebracht tot 30 km per uur. Tevens worden er drempels gelegd voor de remming van de snelheid.

Parkeren

Bezoekers van het evenement kunnen hun auto gratis parkeren op het parkeerterrein van recreatiegebied de Stok. Volg hiervoor de A17, afrit 19 Roosendaal-West en dan de borden De Stok. Het evenement is vanaf daar te voet te bereiken (1,5 km). Verder zijn er in het centrum diverse parkeermogelijkheden. U kunt betaald parkeren in de parkeervakken of in de
parkeergarages Biggelaar, Roselaar, Nieuwe Markt of Mill Hill. De openingstijden van de diverse parkeergarages vindt u op de website van parkeerbeheer (www.parkeerbeheer.nl). 
Ook kunt u parkeren op de parkeerterreinen Emile van Loonpark en Van Dregtplein en bij het Atik stadion. Het evenement is vanaf daar te voet te bereiken.

Wij raden u aan om zoveel mogelijk met de fiets of te voet te komen of gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Trein / Openbaar Vervoer

Reist u met de trein of openbaar vervoer dan is er de mogelijkheid om via de passerelle aan de Stationsstraat het evenement te bereiken. Dat geldt ook voor gebruikers van de P+R parking en het parkeerterrein nabij het stationsgebied. Vanuit het treinstation Roosendaal is de kermis in de binnenstad te voet goed bereikbaar.

Fiets

In het centrum blijven de bewaakte fietsenstallingen bij winkelcentrum Roselaar en de Markt speciaal voor dit evenement tijdens openingstijden van de kermis geopend.

pdf Verkeersmaatregelen kermis (PDF, 2.16 MB)