Tijdelijke verkeersmaatregelen Roosendaalse Kermis

Kermisattractie
21 augustus 2023
Van vrijdag 1 september tot en met donderdag 7 september vindt de jaarlijkse kermis in Roosendaal plaats. De Roosendaalse Kermis is een van de grootste evenementen van Roosendaal en geniet bekendheid in heel West-Brabant en daarbuiten. Om ervoor te zorgen dat alles goed en veilig verloopt tijdens de kermis, zijn verschillende tijdelijke (verkeers)maatregelen getroffen tijdens het evenement en de periode van op- en afbouw.

Evenemententerrein

Het evenemententerrein omvat de volgende straten: Bloemenmarkt (tussen Markt en Dominéstraat), Tongerloplein, Markt, Dr. Brabersstraat, Kade (tussen de spoorwegovergang en de Kade 14), Kadeplein, Turfberg, Oostelijke Havendijk (tussen Kade en Wethouder Lanenstraat) en het parkeerterreinen rondom Kaai Duurzaam (voormalig EKP-gebouw).  

Op- en afbouw van het evenement

De opbouw van het evenement vindt gefaseerd plaats:

 • Vanaf maandag 28 augustus: Oostelijke Havendijk, parkeerterrein en voorplein Kaai Duurzaam (voormalig EKP-gebouw)
 • Vanaf dinsdag 29 augustus: Kadeplein, Kade en Turfberg
 • Vanaf woensdag 30 augustus: Markt, Tongerloplein en Bloemenmarkt 

Het evenement wordt direct na afloop van de kermis om 23.30 uur afgebroken en duurt tot uiterlijk vrijdag 8 september 18.00 uur.

Verkeersmaatregelen

Gedurende de op- en afbouw van het evenement en gedurende het evenement, zijn de volgende straten afgesloten voor alle verkeer (m.u.v. voetgangers, hulpdiensten en verkeer t.b.v. de op- en afbouw):

 • Markt
 • Bloemenmarkt (tussen de Dominéstraat en de Markt)
 • Tongerloplein (inclusief Kerkstraat)
 • Dokter Brabersstraat
 • Raadhuisstraat (gedeeltelijk)

De volgende straten zijn vanaf de opbouw van het evenement tot de afbouw van het evenement gedurende 24 uur per dag afgesloten voor alle verkeer (m.u.v. voetgangers, hulpdiensten en verkeer t.b.v. de op- en afbouw):

 • Kade (tussen spoorwegovergang en Kade 14)
 • Kadeplein
 • Turfberg (m.u.v. de bewoners van de Lage Brug)
 • Oostelijke Havendijk (tussen Kade en bocht Wethouder Lanenstraat)

Ten behoeve van de bevoorrading zijn aanvullende afspraken gemaakt. De organisator alle betrokken partijen hierover geinformeerd.

De volgende straten zijn vanaf de opbouw van het evenement tot en met de afbouw van het evenement voor doorgaand verkeer gestremd:

 • Oostelijke Havendijk (gedeeltelijk)
 • Turfberg (gedeeltelijk)
 • Frans Halsstraat (gedeeltelijk)
 • Kade (gedeeltelijk)
 • Boulevard Antverpia
 • Badhuisstraat (gedeeltelijk)
 • Wethouder Lanenstraat (gedeeltelijk)

Opheffen eenrichtingsverkeer

Van maandag 28 augustus 2023 tot en met vrijdag 8 september 2023 wordt in de Badhuisstraat het eenrichtingsverkeer ter hoogte van de ingang van Big Gym tijdelijk opgeheven.

Parkeerverbod

Er geldt van maandag 28 augustus tot en met vrijdag 8 september een geheel of gedeeltelijke parkeerverbod in de volgende straten, pleinen en terreinen:

 • Parkeerterreinen rondom Kaai Duurzaam (voormalig EKP-gebouw)
 • Oostelijke Havendijk (tussen Kade en Wethouder Lanenstraat)
 • Parallelweg Oostelijke Havendijk (calamiteitenroute)
 • Wethouder Lanenstraat (gedeeltelijk, tussen hoek Turfberg en Oostelijke Havendijk i.v.m. calamiteitenroute)
 • Parkeerterrein De Stok (gedeeltelijk)
 • Turfberg (hoek Frans Halsstraat – hoek Pater Damiaanstraat i.v.m. calamiteitenroute)
 • Kadeplein
 • Kade tussen spoorwegovergang en Kade 14

Spoorwegovergang Markt – Kade

De spoorwegovergang Markt-Kade is van dinsdag 29 augustus 2023 tot en met vrijdag 8 september 2023 afgesloten. In een gedeelte van de Stationsstraat en de Hendrik Gerard Dirckxstraat zal een snelheidsbeperking gelden. De maximale snelheid zal gedurende het gehele evenement worden teruggebracht tot 30 km per uur. Tevens worden er drempels gelegd voor de remming van de snelheid.

Parkeren

Wij raden u aan om zoveel mogelijk met de fiets of te voet te komen of gebruik te maken van het openbaar vervoer. U kunt uw auto gratis parkeren op het parkeerterrein van recreatiegebied De Stok. Volg hiervoor de A17, afrit 19 Roosendaal-West en dan de borden De Stok. Het evenement is vanaf daar te voet te bereiken (1,5 km). Let op: het terrein wordt tevens gebruikt door exploitanten, waardoor er minder parkeercapaciteit beschikbaar is. In het centrum zijn ook diverse parkeermogelijkheden. U kunt betaald parkeren in de parkeervakken of in de parkeergarages Biggelaar, Roselaar, Nieuwe Markt of Mill Hill. De openingstijden van de diverse parkeergarages vindt u op de website van parkeerbeheer. Ook kunt u parkeren op de parkeerterreinen Emile van Loonpark en Van Dregtplein en bij het Atik stadion. Het evenement is vanaf daar te voet te bereiken.

Trein / Openbaar Vervoer

Reist u met de trein of openbaar vervoer dan is er de mogelijkheid om via de Passerelle aan de Stationsstraat het evenement te bereiken. Dat geldt ook voor gebruikers van de P+R parking en het parkeerterrein nabij het stationsgebied. Vanuit het treinstation Roosendaal is de kermis in de binnenstad te voet goed bereikbaar.

Fiets

Tijdens de openingstijden van de kermis is het verboden om op het evenemententerrein te (brom)fietsen. Ook mogen (brom)fietsen niet gestald worden op het terrein. Stallen van (brom)fietsen kan in de daarvoor bedoelde fietsenstalling. De bewaakte fietsenstallingen op de Markt en bij winkelcentrum Roselaar blijven tijdens de kermis langer open tot 00.30 uur. De fietsenstalling op de Markt is in de nacht van zaterdag 2 september op zondag 3 september tot 04.30 uur geopend.

Vergunning

De gemeente heeft voor de kermis een vergunning verleend. Voor vragen over de vergunning kunt u contact opnemen met het team Vergunningen van de gemeente Roosendaal via tel. (0165) 579 111 of via apv@roosendaal.nl. Bewoners en ondernemers op en langs het evenemententerrein zijn separaat geïnformeerd over de van toepassing zijnde verkeersmaatregelen en mogelijkheden tot parkeren. Voor overige informatie verwijzen wij u naar de website van de Roosendaalse Kermis.