Roosendaalse noodlocatie asielzoekers gesloten

Kantoorpand Wijnkorenstraat
16 augustus 2022
Op 19 mei jl. arriveerden 51 asielzoekers in Roosendaal. Naar aanleiding van de crisissituatie in Ter Apel en het dringende beroep vanuit het Rijk naar gemeenten om noodopvang voor asielzoekers te regelen, voldeed de gemeente Roosendaal aan die oproep. De gemeente Roosendaal richtte zelf een tijdelijke locatie in. Dat gebeurde in een gehuurd kantoorpand aan de Wijnkorenstraat op industrieterrein Majoppeveld in Roosendaal. Deze noodlocatie heeft op 16 augustus haar deuren gesloten.

Termijn van 3 maanden

Met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, de eigenaar van het pand en de direct omwonenden / ondernemers op het industrieterrein Majoppeveld werd afgesproken dat de opvangperiode maximaal drie maanden zou duren. Deze termijn is nu voorbij.

Sluiting

Op dinsdagochtend 16 augustus werden de asielzoekers uit Roosendaal weer overgedragen aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het COA bepaalde dat deze mensen werden overgebracht naar AZC Cranendonck in Budel (de voormalige kazerne/Nassau Dietz). De gemeente Roosendaal verzorgde het vervoer per bus naar de nieuwe locatie. Uiteraard gingen er begeleiders mee. Het gebouw aan de Wijnkorenstraat wordt de komende tijd ontruimd, ontmanteld en weer overgedragen aan de eigenaar van het pand.

Opvang in Roosendaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal blijven zich – binnen de mogelijkheden - inzetten voor opvang van vluchtelingen en de huisvesting van statushouders binnen de gemeente Roosendaal. Het college deelt de mening van het Veiligheidsberaad en veel andere Nederlandse gemeenten. Namelijk dat de aanvraag van asielzoekers bij binnenkomst in Nederland veel sneller behandeld moet worden. Zeker als het gaat om de aanvragen van asielzoekers uit veilige landen. Alleen op die manier ontstaat er ruimte en draagvlak voor vluchtelingen uit oorlogsgebieden en voor mensen die in hun eigen land moeten vrezen voor vervolging vanwege hun ras, geloof, seksuele geaardheid of omdat zij een andere mening hebben.