Ontwikkeling gebiedsvisie Kroeven en ontwikkeling van ‘Verpleeghuis van de toekomst’ gaan zijn aan zij

Locatie De Brink en Moerweide van Groenhuysen
3 november 2022
Niet één maar twee grote ontwikkelingen voor De Kroeven zijn in voorbereiding. Gemeente Roosendaal wil De Kroeven een positieve impuls geven en gaat daarom aan de slag met een gebiedsvisie. Stichting Groenhuysen werkt aan ‘Het Verpleeghuis van de toekomst’. De gemeente en Groenhuysen slaan de handen in een om deze twee ontwikkelingen zij aan zij te laten verlopen.

Gebiedsvisie

Een gebiedsvisie geeft inzicht in de kansen die zich bevinden in de wijk. Kansen voor het realiseren van voorzieningen voor nu en voor de toekomst. Met de gebiedsvisie wordt er gekeken naar de ontwikkeling van het gehele gebied, op een langere termijn. Daarnaast wordt er niet alleen gekeken naar kansen op het gebied van voorzieningen, maar ook naar koppelkansen met sociaal maatschappelijke ontwikkelingen. Wethouder Arwen van Gestel: “Met deze ontwikkeling kunnen we in een bredere context het gebied Kroeven een positieve impuls te geven. Dit biedt kansen voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners als Groenhuysen.”

Het verpleeghuis van de toekomst

Een nieuw zorgcomplex dat in verbinding staat met de omgeving en actief bijdraagt aan de toekomst van de woonwijk, dat is het vernieuwende concept ‘Verpleeghuis van de toekomst’. Een concept dat inspeelt op de toekomstige zorgvraag. Waarbij goede huisvesting, fijne leefomgeving en technologische ondersteuning voorop staan. Daar werkt Groenhuysen naartoe voor de locatie van het verouderde zorgcomplex De Brink. Samen met de gemeente Roosendaal en partners zoals woningcorporatie Alwel en welzijnsorganisatie WijZijn.

Ron Axt, voorzitter raad van bestuur van Groenhuysen, heeft vertrouwen in die toekomst. “Met deze ontwikkelingen grijpen we de kans om wonen, welzijn en zorg toekomstbestendig in te richten. We maken goede plannen en we besteden veel aandacht aan het betrekken en ondersteunen van onze bewoners, families, medewerkers en omgeving in alle veranderingen. Alleen met elkaar bereiken we onze doelen.”

Wethouder René van Ginderen (o.a. zorg & gezondheid, WMO en participatie):  "Met een steeds grotere en veranderende zorgvraag is dit een prachtig project voor en door Roosendaal. Inwoners kunnen hierdoor steeds langer in hun eigen omgeving blijven wonen en leven. Het verpleeghuis van de toekomst biedt niet alleen zorg maar krijgt ook een belangrijke functie in de wijk. Ik ben erg enthousiast over deze ontwikkelingen."

In 2025 moet de nieuwe locatie gerealiseerd zijn. Om plaats te maken voor het nieuwe zorgcomplex, wordt het huidige zorgcomplex De Brink in 2023 gesloopt.

Eerste verkenning en opstellen gebiedsvisie

Allereerst gaan Groenhuysen en Gemeente Roosendaal aan de slag met het verkennen van de mogelijkheden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en wensen uit de omgeving. Tijdens deze eerste verkenning wordt niet alleen gekeken naar de mogelijkheden voor het zorgcomplex, maar ook voor de omgeving. Denk daarbij aan (maatschappelijke) voorzieningen en de uitstraling van de wijk.

Parallel aan Groenhuysens planvorming voor een nieuw zorgcomplex, zal de gemeente een gebiedsvisie opstellen met daarin een ontwikkelingsstrategie voor het gebied. Op deze manier werken we samen aan het Verpleeghuis van de toekomst en haar omgeving.