Lancering bewustwordingscampagne inclusie

11 juli 2022
Donderdag 7 juli is in de City Bioscoop onder grote belangstelling de bewustwordingscampagne inclusie “Welkom bij de club van Roosendaal” gelanceerd.

De campagne moet de kennis over inclusie vergroten en leiden tot minder meldingen van discriminatie bij meldpunt Radar. Inwoners uit onze eigen stad en dorpen brengen de campagne tot leven. ‘Welkom bij de club’ is het komende jaar op allerlei plekken te zien. Ook komen er een magazine en een mini-documentaire.

Bewustwordingscampagne is nodig 

In de gemeente Roosendaal willen we dat iedereen zich thuisvoelt, door een aantrekkelijke en veilige gemeente te zijn. Een inclusieve gemeente. Dat klinkt heel mooi, maar dit is vaak nog geen vanzelfsprekendheid. Er zijn nog teveel (onbewuste) vooroordelen, onbegrip, uitsluiting en zelfs onveiligheid. Richting LHBTI+-inwoners, maar ook richting inwoners met een lichamelijke, psychische, visuele of auditieve handicap, dementie, een andere afkomst, een chronische ziekte, laaggeletterdheid enzovoorts. Deze bewustwordingscampagne is mede uitvoering van de motie discriminatie en racisme, die in 2019 unaniem is aangenomen door de gemeenteraad. 

Iedereen moet volwaardig deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Dat betekent dus geen uitsluiting meer, maar samen gaan voor ‘insluiting’. Reden om naast de aanpak Roosendaal Regenbooggemeente, te kiezen voor een meerjarige bewustwordingscampagne rondom inclusie. Met als doelen: kennis vergroten, bespreekbaarheid stimuleren en bewustwording verbeteren. Daarnaast wordt met de campagne de meldingsbereidheid vergroot. Meld discriminatie op www.discriminatie.nl.

Co-creatie 

De campagne “Welkom bij de club van Roosendaal” is het resultaat van een mooie co-creatie met onze eigen inwoners, begeleid door creatieve partner Goedzooi. Samen bedacht en daardoor breed gedragen. Er is geluisterd, gepraat, er zijn ervaringsverhalen gedeeld, appjes en mails ontvangen, interviews gehouden en rollen papier volgeschreven. Goedzooi is met al deze input aan de slag gegaan om te komen tot een aantal campagnevoorstellen. Deze werden teruggelegd in de groep en de keuze viel vrijwel unaniem op “Welkom bij de club van Roosendaal”. 

Welkom bij de club van Roosendaal 

“Welkom bij de club van Roosendaal” is de club waar je al lid van bent. Waar het draait om ‘insluiten’ en niet om uitsluiten. Er wordt dus letterlijk een ‘club’ opgericht waar iedereen al bij hoort en waar niemand zich dus voor hoeft aan te melden. Goedzooi: “en wanneer we iedereen zeggen, bedoelen we ook echt íéderéén”. We trappen de campagne af met onze geweldige ambassadeurs. Daarna gaat er iedere dag een Roosendaler, beperking of niet, op de foto. Van zes van hen lichten we het verhaal nog eens extra uit. De club van Roosendaal groeit zo dus iedere dag een stukje.“ Natuurlijk is de campagne ook inclusief vormgegeven: contrast, lettertypen en illustraties zijn hierop afgestemd. 

Wethouder Evelien van der Star aan het woord

“Diversiteit is uitgenodigd worden voor het feest. Inclusie is gevraagd worden om het feest mee te organiseren. Dit raakt de kern. Ik vind het een eer dat ik me als wethouder de komende jaren sterk mag maken voor dit belangrijke maatschappelijke thema. Ook ben ik ervan overtuigd dat er flink over deze campagne gepraat zal gaan worden. Niet alleen vanwege het feit dat onze eigen inwoners erin te zien zijn, maar zeker ook omdat veel mensen zullen zich nu pas gaan realiseren hoe ze denken en zich gedragen en wat voor gevolgen dat heeft voor de ander. En hoe het ook anders kan.”  

Meer weten over de campagne?

De campagnepagina ‘Welkom bij de club van Roosendaal’ is te vinden op www.declubvanroosendaal.nl. Wie meer wil weten over de co-creatie, kan kijken op www.roosendaalinclusief.nl