Kwartiermaker Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid aan de slag voor Roosendaal

Kwartiermaker Roosendaal NLPV
19 januari 2023
Bas van ’t Wout gaat voor Roosendaal aan de slag als kwartiermaker voor het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Hij treft de voorbereidingen voor een langjarige aanpak en verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in Roosendaalse wijken. Bas van ’t Wout is voormalig minister van Economische Zaken en Klimaat, voormalig staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en oud kamerlid. Hij heeft een VVD achtergrond en woont in West-Brabant. Op die manier is hij goed bekend met de regio. Bas van ’t Wout krijgt ondersteuning van Lodewijk Asscher, voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, eveneens oud Kamerlid en voormalig partijleider en fractievoorzitter voor de PvdA in de Tweede Kamer.

Grote stappen

De gemeente Roosendaal is sinds juli 2022 één van de twintig focusgebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). Roosendaal zet daarmee grote stappen in de aanpak en verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in wijken op de lange termijn (15 tot 20 jaar). Met Bas van ‘t Wout en Lodewijk Asscher krijgt Roosendaal twee bestuurlijke zwaargewichten om een goede start te maken.

Lange termijn

De burgemeester heeft in het Nationaal Programma een bijzondere positie gekregen omdat het Kabinet het van belang vindt dat de doelstellingen langer dan een collegeperiode van vier jaar
gelden. Het is de bedoeling dat de afspraken gaan over een periode van 15-20 jaar.

Burgemeester Han van Midden: “Ik ben trots dat Roosendaal onderdeel is van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Jammer dat dit nodig is, maar we steken onze kop niet in het zand. Het mag namelijk niet uitmaken waar je wieg heeft gestaan en dat speelt in sommige wijken van Roosendaal wél. Vandaag is een belangrijk startmoment. Zij-aan-zij gaan we gericht aan de slag om een aantal wijken structureel te verbeteren. We gaan onze inwoners een beter perspectief, kansen en trots bieden. Dat is een weg van de lange adem, maar wel het pad dat we nú inslaan.”

Fysieke en sociale uitdagingen

Wethouder leefbare buurten en dorpen, Evelien van der Star: “Deze stap sluit naadloos aan op onze ambitie voor de integrale wijkaanpak uit het ambitieakkoord. Met onze deelname aan het Nationaal Programma Leefbaar en Veiligheid kunnen we de fysieke en sociale uitdagingen in onze wijken aanpakken. Juist voor de lange termijn. En dat is belangrijk!”.

Bekendmaking kwartiermaker

Wethouder Evelien van der Star maakte bekend dat Bas van 't Wout aan de slag gaat als kwartiermaker in Roosendaal, met Lodewijk Asscher als sparringpartner. “Ik vind het heel plezierig dat zij nu aan boord zijn. Het komende half jaar gaan zij ons helpen om de structuur en aanpak goed weg te zetten, zodat we aan de slag kunnen met zichtbare en duurzame oplossingen in onze kwetsbare wijken”, vult Evelien van der Star aan.

Aan de slag

Kwartiermaker Bas van ’t Wout zegt in een reactie: “Het gaat ons om de generatie die nú opgroeit in Roosendaal. Voor hen willen we Roosendaal optrekken naar het landelijk gemiddelde. Zeker als je kijkt naar gezondheid, veiligheid, onderwijs, wonen en ontwikkelkansen. Ik start met het leren kennen van de stad, de wijken, haar inwoners en partners. Ik verwacht in de zomer een plan en een team te hebben, met draagvlak en daadkracht. Met mijn eigen ervaringen als adviseur in Lelystad-Oost en soortgelijke ervaringen van Lodewijk Asscher in onder andere Heerlen-Noord bundelen we onze “lessons learned” ten goede van Roosendaal.”

Lokaal en nationaal de krachten bundelen

De plek in het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) betekent lokaal voor Roosendaal inzet op leefbaarheid en veiligheid in wijken op de lange termijn. Op nationaal niveau betekent dit dat er een andere aanpak wordt gehanteerd. Gemeenten, lokale partners als onderwijsinstellingen, politie, openbaar ministerie, woningbouwcorporaties, maatschappelijke organisaties, zorgorganisaties etc. en ook ministeries werken samen om lokaal het verschil te maken. Er is geleerd van eerder wijkenbeleid en deze nieuwe aanpak komt vooral van onderop en is niet opgelegd vanuit Den Haag. Het NLPV zorgt ervoor dat de ministeries van Justitie & Veiligheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken op een vernieuwende manier nauw samen kunnen werken om te zorgen dat inwoners profiteren van de groeiende welvaart in Nederland en dit merken in hun buurt/wijk.