Denk mee over het nieuwe collegeprogramma

12 juli 2022
Het nieuwe college heeft samen een ambitieakkoord opgesteld voor Roosendaal. Daarin staan de ambities voor Roosendaal op lange termijn. Maar hoe ziet de reis van Roosendaal er de eerste vier jaar uit? Wat gaan we doen om deze ambities te bereiken? U kunt deze avond over verschillende thema’s uit het ambitieakkoord meepraten. De thema’s staan hieronder in het programma kort beschreven. 

Programma

 • 19.30 – 19.35 uur       Welkom door wethouder Arwen van Gestel.
 • 19.35 – 19.45 uur       Korte terugblik vorige bijeenkomst, delen opbrengsten. Toelichting op werkateliers van vandaag. Door dhr. Jan Pelle.
 • 19.50 – 21.15 uur       Werkateliers: 5 prioriteiten nader verkend:
  • Werkatelier 1: 100.000-plus gemeente
  • Werkatelier 2: Transformaties en groen
  • Werkatelier 3: Economie, werk en human capital
  • Werkatelier 4: Betrouwbare overheid. De menselijke maat in dienstverlening en communicatie.
  • Werkatelier 5: Iedereen doet mee/ sociaal domein
 • 21.15-21.45 uur          Pauze met hapje en drankje. 
 • 21.45-22.00 uur          Plenaire terugkoppeling door Jan Pelle. Opbrengsten vandaag en vervolgstappen.
 • 22.00-22.30 uur          Netwerkborrel

Datum: woensdag 20 juli 2022 
Locatie: Atik Stadion, Borchwerf 4, Hoofdingang De Catacomben 
Graag vragen we u door te geven bij welk thema u wil aansluiten. Aanmelden kan via: m.schoneveld@roosendaal.nl

Resultaten bijeenkomst 29 juni

Op 29 juni vond er al een bijeenkomst plaats. Hier leest u de resultaten van deze bijeenkomst.