Carnaval Tullepetaonestad: “Kende 't Lieke"

Carnaval
10 februari 2023
Van 17 tot en met 21 februari 2023 is het weer zover!!! Na een geslaagde start in 2022 wordt er weer als vanouds uitgebreid carnaval gevierd in Roosendaal. De stadssleutel wordt overgedragen aan de Tullepetaonse Hoogheid en Roosendaal wordt omgedoopt tot “Tullepetaonestad”. Als u Roosendaal inrijdt, treft u bij de komborden diverse carnavaleske borden met aankondigingen aan. In de binnenstad heerst er overal een gezellige carnavalssfeer.

Programma

De carnavalsviering bestaat, naast uiteraard de welbekende grote carnavalsoptocht, onder andere uit de volgende activiteiten:

 • 17 t/m 21 februari 2023      muziekspektaokel en straotbal met Tullepetaonse muziek en zeulbands vanaf een viertal podia op de Markt, Tongerloplein, Molenstraat en Bloemenmarkt, op 17 februari 2023 van 19:00 uur tot 23:00 uur en van 18 tot en met 21 februari 2023 van 13.00 uur tot 23.00 uur;
 • 17 februari 2023                 “feestje in d’n tent” van 20.00 uur tot 24.00 uur;
 • 18 februari 2023                 reclamestoet en optocht in het centrum van Roosendaal van 12.45 uur tot 18:00 uur
 • 19 februari 2023                 “Otobusrellie” op/vanaf de Markt en Molenstraat te Roosendaal van 13:11 uur tot 20:00 uur
 • 20 februari 2023                 “Gròòts straotbal/leutmart” met spellekesmarkt en leuttrein voor de kinderen op de Markt, Tongerloplein, Bloemenmarkt en Molenstraat van 14.00 uur tot 17.00 uur;
 • 20 februari 2023                  Konsert von d'n Moriaon op het Tongerloplein in Roosendaal, van 20:00 uur tot 22:00 uur
 • 21 februari 2023                 “Kiendermiddag” op en om de Markt te Roosendaal, van 10.30 uur tot 18.00 uur, waaronder een toneelspel met aansluitend de kinderoptocht vanaf 14:44
 • 21 februari 2023                 Sluiting van Carnaval 2023 op de Markt van 22:11 uur tot 24:00 uur.

Tullepetrein

De Tullepetrein rijdt tijdens de carnavalsdagen op nader te bepalen tijden in de periode 17 februari 2023 vanaf 19.00 uur tot en met 21 februari uiterlijk 24.00 uur rond in het centrum van Roosendaal volgens een vaste route.

Route Carnavalsoptocht

Parklaan/Lyceumlaan (op- en afbouw wagens) - Stationsstraat (opstelplaats carnavalsoptocht) - Markt – Raadhuisstraat – Burgerhoutsestraat – Boulevard – Molenstraat – Bloemenmarkt – Markt.

Route Kienderoptocht

Markt (opstelplaats)- Bloemenmarkt – Kerkstraat – Tongerloplein – Markt (ontbinden optocht).

Verkeersmaatregelen / wegafsluitingen

Gedurende het evenement worden de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld.

 • De Molenstraat (westelijk deel tot aan de kruising Burg. Prinsensingel), Bloemenmarkt en Dominéstraat zijn op zaterdag 18 februari 2023 van 19.45 uur tot 04.00 uur afgesloten.
 • De Molenstraat (westelijk deel tot aan de kruising Burg. Prinsensingel), Bloemenmarkt en Dominéstraat zijn op vrijdag 17 februari 2023 van 19.45 uur tot 18 februari 2023, 04.00 uur afgesloten.
 • Het Tongerloplein  is op vrijdag 17 februari 2023 vanaf 20.00 uur tot 24.00 uur afgesloten;
 • Kloosterstraat op 18 februari 2023 vanaf 0.00 uur de parkeervakken vrijhouden;
 • Parklaan(t.h.v. huisnrs. 1 t/m 35) / Lyceumlaan op 18 februari 2023 vanaf 00:00 uur de parkeervakken vrijhouden en op 18 februari 2023 van uiterlijk 07.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur voor alle verkeer afgesloten;
 • De H.G.D.-straat en de Stationsstraat zijn op 18 februari 2023 voor alle verkeer afgesloten tussen 07.00 uur en uiterlijk 19.00 uur. De Kade wordt, ter hoogte van de spoorwegovergang, afgesloten vanaf  06.30 uur tot uiterlijk 19.00 uur;
 • Kloosterstraat, Vughtstraat en Dominéstraat, zijn op 18 februari 2023 van uiterlijk 07.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur voor alle verkeer afgesloten. (gedurende de afsluiting zal de rijrichting t.b.v. de optocht tijdelijk worden omgedraaid);
 • De straten waardoor de optocht voert zijn op 18 februari 2023 van uiterlijk 11.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur voor alle verkeer afgesloten. In deze straten is een parkeerverbod van toepassing;
 • Kruispunt Burgerhoutsestraat/Boulevard is op 18 februari 2023, van uiterlijk 11:00 tot uiterlijk 19:00 uur afgesloten. De fietspaden zijn als gevolg van het opstellen van de reclamestoet slecht toegankelijk;
 • In de Kloosterstraat en Vughtstraat moet op 18 februari 2023 het fietspad vrij blijven als calamiteitenroute t.b.v. hulpdiensten;
 • De Kade is op 19 februari 2023 van 13.00 uur tot 18.00 uur afgesloten, in verband met de otobusrellie;
 • De Markt te Roosendaal is afgesloten voor alle verkeer op:
  * 17 februari 2023 van 18.00 uur tot 04.00 uur;
  * 18 februari 2023 van uiterlijk 10.00 uur tot 04.00 uur;
  * 19 februari 2023 van uiterlijk 10.30 uur tot 04.00 uur;
  * 20 februari 2023 van uiterlijk 10.30 uur tot 04.00 uur;
  * 21 februari 2023 van uiterlijk 10.30 uur tot 01.00 uur;
 • Molenstraat (westelijk deel) tot aan de kruising Burg. Prinsensingel, Bloemenmarkt en Dominéstraat zijn afgesloten voor alle verkeer op:
  *17 februari 2023 vanaf 19:45 uur tot 04.00 uur de volgende dag;
  *18 februari 2023 vanaf 0.00 uur tot 04.00 uur de volgende dag;
  *19 februari 2023 vanaf 12.00 uur  tot 04.00 uur de volgende dag;
  * 20 februari 2023 vanaf 10.30 uur tot 04.00 uur de volgende dag;
  * 21 februari 2023 vanaf 12.00 uur tot 01.00 uur de volgende dag;
 • Het Tongerloplein is op 20 februari 2023 vanaf 10.30 uur tot 04.00 uur de volgende dag afgesloten voor alle verkeer;
 • Het Tongerloplein is op 21 februari 2023, van 12:00 uur tot uiterlijk 01.00 uur de volgende dag afgesloten voor alle verkeer;

Snelheidsbeperkende maatregelen

In de periode 17 februari 2023 tot en met 21 februari 2023 worden op de Stationsstraat en H.G.D.-straat snelheidsbeperkende maatregelen getroffen en routeborden geplaatst voor de aanrijroute van de taxi’s naar de Taxistandplaats op de Markt via het busstation en de Dr. Brabersstraat.  

Parkeerverbod

 • Voor een gedeelte van het parkeerterrein bij De Suite (Burgerhoutsestraat 23) zal op 18 februari 2023 van 0.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur ten behoeve van de opstelruimte TV-materiaal en wagens een parkeerverbod gelden;
 • Voor de straten waarlangs de optocht voert geldt op 18 februari 2023 vanaf 07.00 uur tot 19.00 uur een parkeerverbod;

Verkeersmaatregelen t.b.v. bereikbaarheid parkeergarage Nieuwe Markt

 • Ten behoeve van de bereikbaarheid van de parkeergarage Nieuwe Markt worden op 18  februari 2023 tussen uiterlijk 11.00 uur en uiterlijk 19.00 uur de volgende verkeersmaatregelen getroffen:
 • Verkeer richting de parkeergarage wordt gestuurd via de rijbaan van de Nispensestraat (tussen de Laan van Luxemburg en de Nieuwe Markt). Hiervoor wordt de rijrichting op dit wegvak omgedraaid. Verkeer rijdt dan vanaf de Laan van Luxemburg richting de ingang van de parkeergarage.
 • Verkeer vanuit de parkeergarage wordt via het vrij liggende fietspad aan de Nispensestraat (tussen de Nieuwe Markt en de Laan van Luxemburg) geleid. Hiertoe is het tijdelijk toegestaan om vanuit de parkeergarage met de auto over het fietspad te rijden.
 • Fietsers dienen af te stappen en via het voetpad te lopen. Zij kunnen gedurende deze periode geen gebruik maken van dit fietspad.
 • De Torenstraat wordt gedurende deze periode afgesloten voor alle verkeer ter hoogte van de Nispensestraat.
 • Verkeersregelaars begeleiden deze verkeersmaatregelen

De verkeersmaatregelen worden met borden aangegeven.

Bewoners en ondernemers op en langs het evenemententerrein zijn geïnformeerd over de van toepassing zijnde verkeersmaatregelen en voorzieningen.

Busdiensten

De Arriva bussen rijden op 18 februari 2023, van 8.00 uur tot circa 20.00 uur niet door de Stationsstraat en komen niet op het station. Voor meer informatie over de busdiensten, kijk op www.arriva.nl/carnaval of plan uw reis op www.arriva.nl. Ook kunt u bellen naar 0800 0232545 (gratis).

Arriva zet ook weer extra capaciteit en nightliners (leutbussen) in rond en in de stad Roosendaal.

Parkeren

Houdt u er rekening mee dat de binnenstad gedurende carnaval moeilijk bereikbaar is. Tijdens de carnavalsoptocht op 18 februari 2023 kunt u parkeergarage de Biggelaar niet bereiken. Op de overige dagen is parkeergarage de Biggelaar gewoon bereikbaar. De parkeerplaatsen in de Kloosterstraat, Dominéstraat, Vughtstraat en het Emile van Loonpark zijn op 18 februari 2023 niet beschikbaar voor parkeren. De parkeergarage onder de Nieuwe Markt is op 18 februari 2023 tijdelijk (vanaf het moment dat de Burgemeester Prinsensingel is afgesloten) bereikbaar via de Nispensestraat. Hiervoor wordt tijdelijk de rijrichting gewijzigd. Volgt u bij het inrijden en het verlaten van de parkeergarage de aanwijzingen op de borden en van de verkeersregelaars.

Wij raden u aan zoveel mogelijk te voet te komen of gebruik te maken van het openbaar vervoer

Extra fietsenstalling
Tijdens de carnavalsactiviteiten op de Markt, Tongerloplein, Bloemenmarkt en Molenstraat is het verboden om op het evenemententerrein (brom)fietsen te stallen. Dit geldt ook voor de onderdoorgang bij Parottia.

Voor extra gratis parkeergelegenheid voor (brom)fietsen wordt van gemeentewege een openlucht fietsenstalling ingericht in de Dr. Brabersstraat.  Een beheerder is aanwezig. De openingstijden van de fietsenstalling zijn dagelijks tot een uur na sluitingstijd van de horecagelegenheden. Dit geldt ook voor de openbare fietsenstalling Markt.

Taxistandplaats
Van gemeentewege wordt een taxistandplaats ingericht op de Markt, ter hoogte van de huisnrs. 60-80, welke met bebording is aangeduid.

De aanrijroute loopt via het busstation en de Dr. Brabersstraat naar de Markt. Omdat deze route tevens beschikbaar dient te blijven als calamiteitenroute kunnen de taxi’s hier niet worden opgesteld, doch uitsluitend op de Markt. Verkeersregelaars houden hierop toezicht.

Optochten kernen Heerle, Moerstraten, Nispen, Wouw

De optochten in de kernen

 • Moerstraten op zaterdag 18 februari 2023,
 • Nispen op zondag 19 februari 2023,
 • Heerle, op maandag 20 februari 2023;
 • Wouw, op dinsdag 21 februari 2023,
 • Lampionoptocht Moerstraten, op dinsdag 21 februari 2023.

Rijden een route door diverse straten in het centrumgebied. Hiervoor worden straten afgesloten voor het verkeer en gelden parkeerverboden. De verkeersmaatregelen zijn met borden aangegeven.

Oproep: gebruik geen confettispuitbussen tijdens de carnavals- en kienderoptocht
Stichting Carnaval Roosendaal en de gemeente Roosendaal vragen samen uw aandacht. Er ontstaan onveilige situaties voor chauffeurs van meerijdende auto’s door het gebruik van confettispuitbussen richting de auto's. Vooral het spuiten op autoramen en door openstaande ramen is gevaarlijk. Daarnaast ondervinden ook andere deelnemers van de carnavalsoptocht hinder van de spuitbussen. De Stichting Carnaval Roosendaal krijgt daarnaast veel klachten van de deelnemers van de reclameoptocht over de vervuiling die ze na afloop van de optocht aantreffen op en in het interieur van de auto’s. Dit is een reden voor deelnemers aan de reclameoptocht om deelname te heroverwegen. Dit willen we natuurlijk voorkomen en we willen carnaval op verantwoorde en gezellige wijze vieren.

Wij vragen ouders en begeleiders van kinderen dan ook met klem om géén confettispuitbussen te gebruiken! Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Oproep: gebruik geen confettispuitbussen tijdens de carnavals- en kienderoptocht

Stichting Carnaval Roosendaal en de gemeente Roosendaal vragen samen uw aandacht. Er ontstaan onveilige situaties voor chauffeurs van meerijdende auto’s door het gebruik van confettispuitbussen richting de auto's. Vooral het spuiten op autoramen en door openstaande ramen is gevaarlijk. Daarnaast ondervinden ook andere deelnemers van de carnavalsoptocht hinder van de spuitbussen. De Stichting Carnaval Roosendaal krijgt daarnaast veel klachten van de deelnemers van de reclameoptocht over de vervuiling die ze na afloop van de optocht aantreffen op en in het interieur van de auto’s. Dit is een reden voor deelnemers aan de reclameoptocht om deelname te heroverwegen. Dit willen we natuurlijk voorkomen en we willen carnaval op verantwoorde en gezellige wijze vieren.

Wij vragen ouders en begeleiders van kinderen dan ook met klem om géén confettispuitbussen te gebruiken! Bij voorbaat dank voor je medewerking.

Informatie

Heeft u vragen, reacties, opmerkingen, adviezen en suggesties betreffende de carnavalsviering in het centrum? Dan kunt u terecht bij de Stichting Carnaval Roosendaal, boerenraadslid communicatie (06-57504015).

of bij de gemeente Roosendaal. Op de website www.tullepetaonsnieuws.nl vindt u meer informatie, ook over de overige activiteiten.