Aanvragen voor stimuleringslening nemen flink toe

27 maart 2023
In het laatste kwartaal van 2022 is het aantal aanvragen én toewijzingen voor de stimuleringslening flink toegenomen. In 2021 werden er in totaal 54 stimuleringsleningen toegewezen met een gemiddeld leningbedrag van 7.240 euro. In 2022 is dat bijna verdubbeld naar 97 toewijzingen met een gemiddeld leningbedrag van 10.680 euro. De stimuleringslening kan ingezet worden om je huis te verduurzamen, de veiligheid te vergroten of om je woning levensloopbestendig te maken. Naast de Stimuleringslening kent de gemeente Roosendaal nog twee leningen die inwoners kunnen inzetten.

De Starterslening kan ingezet worden om je eerste woning te kopen. Het overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van je woning en het bedrag dat je bij de bank maximaal kunt lenen. In 2021 werd er 48 keer een Starterslening toegewezen met een gemiddeld leningbedrag van 34.114 euro. In 2022 werd vanwege de oververhitte woningmarkt besloten om de maximale koopsom te verhogen. Toch bleef het aantal aanvragen voor een starterslening gelijk. Het gemiddeld leningbedrag steeg wel naar 34.964 euro.

Met de Verzilverlening kan de overwaarde van de eigen woning worden gebruikt voor het treffen van maatregelen op het gebied van levensloopbestendigheid, duurzaamheid en veiligheid. Ook maakt de verzilverlening het mogelijk dat een eigenaar van een woning een bijdrage kan leveren aan de aankoop van een eerste woning van zijn of haar kinderen. In de jaren 2019, 2020 en 2021 is de verzilverlening slechts drie keer verstrekt. Toch is er een stijgende lijn te zien, want in 2022 werd de lening vijf keer aangevraagd, waarvan er vier zijn verstrekt en nog één in behandeling is.

Kansen

Wethouder Arwen van Gestel: ‘Het is goed om te zien dat er gebruik wordt gemaakt van de verschillende leningen die we aanbieden. Alleen al voor de Startersleningen is nog 1,2 miljoen euro in het fonds, dus we willen inwoners vooral aanmoedigen om ook dit jaar gebruik te maken van de mogelijkheden. De woningmarkt is niet meer zo oververhit als een jaar geleden en dat biedt dus ook kansen voor starters.’