Melden wijziging inrichting

Als u een horeca-onderneming of slijterij heeft en u een extra lokaliteit of terras wilt toevoegen moet u bij de gemeente een wijziging van de vergunning melden. Om deze melding in behandeling te kunnen nemen, hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

  • Een plattegrond met alle afmetingen: benoem hierbij de ruimtes, eventueel terras en het aantal m2. 
  • Op de plattegrond moeten alle toe- en afvoerpunten van de (mechanische) ventilatie staan. Per toe- of afvoerpunt moet ook de ventilatiecapaciteit worden aangegeven. U kunt deze gegevens vaak opvragen bij de leverancier.
  • Een formulier inrichtingseisen voor uw horecabedrijf of slijterij (zie onderstaand).

De wijziging van de inrichting moet u schriftelijk of per email indienen. Vul alle formulieren volledig in. 
Postadres: Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal. 
Email: horeca@roosendaal.nl

Als u meer informatie wilt over de vergunning kunt u Team Veiligheid, Strategie en Ondersteuning bellen via 140165.

Formulier inrichtingseisen

pdf Melden wijziging inrichting horecabedrijf/slijterij (PDF, 47.26 KB)