Lokale regelgeving

De verordeningen en beleidsregels van de gemeente Roosendaal bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden. De geldende regelgeving vindt u op de landelijke website overheid.nl.

Lokale wetten en regels op overheid.nl

Regelingen

Regelingen treden in werking 3 dagen nadat deze bekend zijn gemaakt in het Gemeenteblad, tenzij anders wordt vermeld. De regelingen worden ook gepubliceerd op onze gemeentelijke infopagina Stadserf in het huis-aan-huis nieuwsblad Roosendaalse Bode.