Leerlingenvervoer

Als uw kind niet zelfstandig naar school kan dan komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor een bijdrage in de reiskosten of aangepast vervoer.

Bel de gemeente via: 14 0165 of mail leerlingenvervoer@wegwijsroosendaal.nl

Wat u moet weten

Bij de hoogte van de vergoeding gaat de gemeente uit van de dichtstbijzijnde toegankelijke school. De regeling geldt voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. U komt voor de regeling in aanmerking als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

  • Als de school van het primair onderwijs op meer dan 6 kilometer van uw woning ligt.
  • Als uw kind vanwege zijn / haar handicap niet zelfstandig naar het primair onderwijs kan gaan en niet door u naar school gebracht kan worden.
  • Als uw kind op het voortgezet (speciaal) onderwijs zit en vanwege een handicap in het geheel niet, of niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kan maken.

Eigen bijdrage

Bij vervoer naar een school voor (speciaal) basisonderwijs kan de gemeente bepalen dat:

  • Er een eigen bijdrage in rekening wordt gebracht.
  • Als de afstand tussen de school en uw woning meer dan 20 kilometer is, kan de gemeente een financiële bijdrage van u vragen, afhankelijk van uw inkomen.

Hoe het werkt

  • U krijgt op verzoek het aanvraagformulier toegestuurd.
  • Dien uw aanvraag per mail in of per post.
  • Stuur uw volledig ingevulde en ondertekende aanvraag voor 1 juni naar ons toe. Stuur alle gevraagde documenten mee.
  • De gemeente stuurt u binnen 8 weken een brief met de beslissing over uw aanvraag.
  • Krijgt u een vergoeding van ons? In de brief staat vermeld of u in aanmerking komt voor een bijdrage in de reiskosten of voor aangepast vervoer, en hoe we dit regelen.