Laatste nieuws

 

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van het laatste lokale nieuws over de coronacrisis

Het college van burgemeester en wethouders is in samenwerking met de gemeenteraad volop bezig om, waar nodig, inwoners van Roosendaal en de omliggende dorpen door deze coronacrisis te leiden. Iedere wethouder en de burgemeester doet dat vanuit zijn of haar eigen portefeuille. Voor- en achter de schermen. Bij alle hulp en initiatieven die worden opgestart sluit de gemeente aan bij de diverse regelingen die de Rijksoverheid al heeft of heeft aangekondigd.

Tijdlijn

28 mei 2021

Er worden nu snel steeds minder mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. En het aantal mensen dat gevaccineerd wordt, stijgt hard. Daarom heeft het kabinet besloten stap 3 van het openingsplan een paar dagen eerder te zetten. Per zaterdag 5 juni zijn de meeste locaties in ons land open onder voorwaarden. Met coronatoegangsbewijzen kan er voor sommige activiteiten meer, zoals meer  bezoekers. 

Meer informatie 

11 mei 2021

Op 19 mei wordt, als de ziekenhuiscijfers het toelaten, de tweede stap van het openingsplan gezet en gaan onder andere attractie- en dierenparken open. Dat geldt ook voor spellocaties buiten, zoals minigolf en klimbossen.

20 april 2021

Steeds meer mensen krijgen een vaccinatie tegen corona, waardoor snel minder mensen ziek zullen worden. De verwachting is dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames gaat afnemen. De samenleving stap voor stap openen is niet zonder risico’s. Maar het kabinet kijkt ook naar het maatschappelijke en economische belang. Daarom neemt het kabinet de eerste voorzichtige stap in het openingsplan op 28 april.

Belangrijk blijft dat we ons allemaal aan de basisregels houden: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. En dat we ons laten vaccineren, zodra dit kan.  

Eerste stap openingsplan per 28 april

Op 28 april worden de volgende coronamaatregelen losgelaten of aangepast. Alle overige maatregelen blijven gelden.

Einde avondklok

Op 28 april 04.30 uur vervalt de avondklok.

Thuisbezoek naar 2 personen

Het advies voor thuisbezoek verandert. Het nieuwe advies is: ontvang maximaal 2 mensen per dag. En ga maximaal 1 keer per dag op bezoek. Beperk ook het aantal verschillende contacten in een week. Was altijd bij binnenkomst de handen en houd ook binnen 1,5 meter afstand.

Terrassen open

Terrassen buiten kunnen van 12.00 uur tot 18.00 uur open onder voorwaarden. Het maximaal aantal gasten op een terras is 50. Er zijn vaste zitplaatsen en zelfbediening is niet toegestaan. Aan een tafel zitten maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Tenzij het gaat om personen uit hetzelfde huishouden en kinderen tot en met 12 jaar, dan mogen er meer mensen aan een tafel, op minder dan 1,5 meter afstand. Bezoekers kunnen binnen betalen, naar het toilet of gebruik maken van de garderobe. Binnen is een mondkapje verplicht. Bekijk alle regels die gelden op het terras.

Winkels en markten open

Alle winkels mogen weer klanten ontvangen zonder winkelafspraak. Er gelden wel voorwaarden, zoals een maximaal aantal bezoekers in een winkel. Het is nog steeds belangrijk om drukte te vermijden. Ga daarom op een rustig tijdstip naar een winkel, zoals vroeg in de ochtend. En ga zo veel mogelijk alleen. Niet-essentiële winkels, zoals kledingzaken, kunnen open van 06.00 tot 20.00 uur. Essentiële winkels, zoals supermarkten, mogen weer open op hun gebruikelijke tijden. Het dragen van een mondkapje in winkels blijft verplicht.

Op warenmarkten mogen ook weer andere artikelen dan levensmiddelen verkocht worden. Zoals kleding en cosmetica.

Hoger onderwijs 1 dag per week

Studenten aan universiteiten en hoge scholen kunnen vanaf maandag 26 april ongeveer 1 dag per week les op locatie volgen. Dit kan alleen onder voorwaarden, zoals 1,5 meter afstand houden. Vanaf mei komen zelftesten beschikbaar voor studenten en medewerkers.

Theorie-examen mogelijk

Theorie-examens voor een rijbewijs, vaar- of vliegbewijs zijn weer mogelijk.

Uitvaarten

Het maximaal aantal mensen bij een uitvaart wordt verhoogd naar 100.

8 april 2021

Verlenging maatregelen

Alle huidige maatregelen worden verlengd tot en met 30 maart. Op 23 maart is een volgende persconferentie waarin wordt gezegd wat er na 30 maart mogelijk is.

De avondklok wordt verlengd tot 31 maart 04.30 uur

Dit betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. . 

Het reisadvies wordt verlengd tot en met 15 april

Dit betekent: blijf in Nederland. Ga niet op reis tot en met 15 april. Voor reizen buiten Nederland geldt: reis alleen als dit echt noodzakelijk is. Op 23 maart, op de volgende persconferentie, komt er een reisadvies voor de periode hierna.

Kleine aanpassingen van maatregelen per 16 maart

Het kabinet doet een aantal kleine correcties op de al bestaande maatregelen. Per dinsdag 16 maart gelden de volgende aanpassingen.

Zwemles

Zwemles is mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij hun A-, B- of C-diploma kunnen halen.

Winkelen op afspraak

Bij winkelen op afspraak geldt voor winkels dat er twee klanten per verdieping binnen mogen zijn. Of één klant per 25 vierkante meter winkeloppervlak. Allemaal op 1,5 meter afstand van elkaar. Maximaal mogen er 50 klanten tegelijk in de winkel zijn, als de winkel hiervoor groot genoeg is. Nog steeds geldt de regel dat mensen minimaal 4 uur van tevoren een afspraak maken, en dat de winkel werkt met tijdvakken van minimaal 10 minuten.

Sporten

Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen buiten op sportaccommodaties met maximaal 4 mensen sporten. Voorwaarden is wel dat zij 1,5 meter afstand houden. Tot en met 26 jaar was sporten bij sportaccommodaties al toegestaan, in teamverband, zonder 1,5 meter afstand te houden. Daarnaast mogen gemeenten sportactiviteiten organiseren op andere locaties.  

Theorie-examens

Op locatie mogen weer theorie-examens en -lessen worden georganiseerd gericht op het besturen of onderhouden van een vervoersmiddel. Dit geldt alleen voor mensen die dit nodig hebben voor het uitoefenen van hun beroep of voor hun bedrijf. Ook mensen die een educatieve maatregel opgelegd kregen om hun rijgedrag te verbeteren, kunnen weer theorie-examen doen. 

Inreisverbod verruimd

Voor reizigers uit landen buiten de EU geldt een inreisverbod. De lijst met uitzonderingen hierop was voor een aantal groepen tijdelijk opgeschort. Die uitzonderingen zijn weer van toepassing. Dat betekent dat de volgende groepen weer Nederland mogen inreizen: zakenreizigers, studenten, kennismigranten, professionals uit de culturele en creatieve sector en langeafstandsgeliefden.

2 februari 2021 

Lockdown wordt verlengd

Het aantal besmettingen per dag neemt af en ook in het ziekenhuis wordt het langzaam iets minder druk. Maar nieuwe varianten van het coronavirus winnen snel terrein in Nederland. Daarom heeft het kabinet besloten om de huidige lockdown voort te zetten. Wel gaan basisscholen en kinderopvang vanaf 8 februari weer open. Daarnaast mogen consumenten vooraf geplaatste bestellingen, op vooraf afgesproken tijden, ophalen bij de winkel. 

Scholen en kinderopvang

Vanaf maandag 8 februari gaan de basisscholen, de kinderdagopvang en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig open. Op korte termijn wordt gestart met een proef met sneltesten bij basisschoolleraren. De buitenschoolse opvang (bso) blijft gesloten, omdat dit tot extra contacten en besmettingen zou kunnen leiden. De middelbare scholen blijven dicht tot in ieder geval 1 maart, dus tot na de voorjaarsvakantie. De school blijft open voor onder andere examenleerlingen en leerlingen in een kwetsbare positie. 

Bestellen en afhalen

Per 10 februari is bestellen en afhalen bij niet-essentiële winkels mogelijk. Klanten bestellen minimaal 4 uur van tevoren hun producten, en halen dit op afspraak af bij de winkel. Bekijk de regels voor bestellen en afhalen.

Avondklok

De avondklok van 21.00 uur tot 04.30 uur blijft gelden tot en met 10 februari. Het kabinet maakt begin volgende week opnieuw de balans op.

Routekaart

Het kabinet wil met de routekaart coronamaatregelen helder maken welke maatregelen nodig zijn als besmettingen en druk op de zorg toenemen, en ziekenhuisopnames toenemen, en aan welke maatregelen we kunnen denken als versoepelingen in zicht komen. Op 23 februari beoordeelt het kabinet welke maatregelen vanaf 2 maart nodig zijn.

Blijf thuis, werk thuis en ontmoet zo min mogelijk anderen

Het doel van de lockdown is om zo min mogelijk contacten te hebben. Want hoe minder contacten, hoe minder besmettingen. Blijf daarom zo veel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten voor bijvoorbeeld boodschappen, (medische) zorg voor jezelf, voor anderen of voor dieren, een frisse neus en onderwijs of werk als dat echt niet thuis kan. Houd contact met anderen via de telefoon of videobellen. Als je toch bezoek ontvangt, adviseert het kabinet dringend om per dag maximaal één gast van 13 jaar of ouder te ontvangen. Ga ook niet vaker dan één keer per dag ergens op bezoek.
Deze maatregelen helpen om de virusverspreiding tegen te gaan. Maar minder mensen ontmoeten is natuurlijk zwaar, voor iedereen. Let daarom extra op mensen om je heen, zeker op mensen die ziek zijn, eenzaam zijn of psychische klachten hebben.

 

27 januari

Reizen naar België
Van 27 januari tot 1 maart mag je alleen naar België reizen voor een essentiële reden. Je moet hiervoor een zogenaamde ‘verklaring op eer’ hebben als je meerderjarig bent. De gegevens worden niet opgeslagen in een databank. Je moet een digitale of papieren versie steeds bij je hebben.

Wat is een essentiële reden?

 • Dwingende gezinsredenen, bv. een kind of partner bezoeken, een huwelijk of een begrafenis van nauwe familie bijwonen
 • Humanitaire redenen, bv. om een medische reden, om een oudere persoon te helpen
 • Studieredenen
 • Inwoners van grensregio’s
 • Professionele redenen
 • Andere dringende redenen, bv. om te zorgen voor een dier, om te verhuizen

Kijk voor informatie op de website van de Belgische overheid.

26 januari

Reisverbod België/alleen essentiële reizen
Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. Een modelformulier zal ter beschikking worden gesteld door de minister van Binnenlandse Zaken. De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Location Form en ondersteund worden door de nodige documenten. Meer informatie over het reisverbod naar België.

 

Alleen voor de volgende (essentiële) redenen mag je de grens over:
 
•    Dwingende gezinsredenen
•    Gezinshereniging;
•    Humanitaire redenen
•    Studieredenen
•    Professionele redenen voor de uitoefening van de professionele activiteit
•    Zorg voor dieren, verplaatsingen in het kader van juridische verplichtingen, verhuizing
 
Voor inwoners van grensregio’s kunnen ‘verplaatsingen als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor activiteiten die eveneens in België toegelaten zijn’.
Voorbeeld: een Nederlander hoeft geen 4 km te rijden naar een Nederlandse bakker, als er 300 meter verder in België een bakker is. Maar het is ook niet de bedoeling om speciaal in België te komen tanken, als er vlakbij een Nederlands tankstation is. 
 

22 januari Reactie burgemeesters

Hieronder het gezamenlijke statement van de acht burgmeester in district de Markiezaten:
Het gaat hierbij om de burgemeesters van Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht. Zij stellen in gezamenlijkheid dat de lokale, regionale en provinciale belangen via het Veiligheidsberaad, aan het kabinet kenbaar
zijn gemaakt. Zij spreken daarbij, zoals de hele coronacrisis, hun vertrouwen uit in de experts en het demissionaire kabinet.


“Het tijdelijk invoeren van een avondklok is een ingrijpende maatregel die de vrijheid van onze inwoners ernstig inperkt en de nodige impact geeft. Dat realiseren we ons terdege. We gaan ervan uit dat het merendeel van de samenleving inziet dat een avondklok noodzakelijk is en ook respecteert. Nagenoeg iedereen begrijpt dat extra maatregelen, waaronder ook deze avondklok, nodig zijn om verdere verspreiding van het coronavirus en de nieuwe varianten tegen te gaan. We ondersteunen van harte de oproep van het kabinet aan mantelzorgers om hun belangrijke zorgtaak te blijven doen. Voor onze jongeren blijven er gelukkig tot 21.00 uur voldoende mogelijkheden om te kunnen sporten. We blijven samen volhouden met de blik gericht op beter tijden. Want die komen er aan.”


Capaciteit
Binnen het politiedistrict De Markiezaten zien de politie en BOA’s in nauwe samenwerking toe op de naleving van de coronamaatregelen. Dat gebeurt binnen de beschikbare capaciteit en de bestaande samenwerkingsafspraken. Er wordt hiervoor (vooralsnog) geen extra capaciteit ingehuurd.

21 januari


Lockdown verder aangescherpt 
Er zijn extra maatregelen nodig om die nieuwe varianten van het virus onder controle te krijgen. Daarom is het voornemen van het kabinet om binnen enkele dagen na instemming van de Tweede Kamer een avondklok in te voeren. Bovendien scherpt het kabinet het advies voor bezoek aan: ontvang maximaal één persoon per dag Ook worden extra beperkingen ingevoerd om het aantal internationale reisbewegingen tegen te gaan.
Hieronder een kort samenvatting.
Uitgebreidere informatie


Avondklok
Het kabinet heeft met instemming van de Tweede Kamer een avondklok ingevoerd. Iedereen van 21.00 uur ’s avonds tot 04.30 uur ’s-ochtends binnen blijft. Het is verboden om dan zonder geldige reden op straat te zijn. Dit is een zware coronamaatregel bovenop de huidige lockdown om het ontvangen van bezoek en ontmoetingen in groepen tegen te gaan. Bovendien scherpt het kabinet het advies voor bezoek aan: ontvang maximaal één persoon per dag.
Meer informatie


Extra reisbeperkingen
Het kabinet treft ook extra maatregelen om de import van nieuwe varianten van het virus via reizigers tegen te gaan en het aantal reisbewegingen verder te beperken. Voor het Verenigd Koninkrijk en een aantal andere landen gaat een vliegverbod gelden.
Meer informatie 


Quarantaineplicht
Wie positief is getest op corona of in direct contact is geweest met iemand die positief is getest op corona, moet in quarantaine. Het kabinet aan een manier om quarantaine verplicht te stellen. Daar zal meer informatie over volgen via de website van de rijksoverheid. 

 

Uitvaarten
Op basis van advies van het OMT past het kabinet de regels voor het maximaal aantal aanwezige personen bij een uitvaart aan. Vanaf maandag 25 januari 2021 mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn bij een uitvaart.

 

Thuiswerken
In principe werkt iedereen thuis. Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang van een bedrijfsproces en hun werk niet thuis kunnen uitvoeren, mogen naar het werk komen. Dat betekent: een buschauffeur gaat naar zijn werk, een kantoormedewerker werkt volledig thuis. Deze maatregelen gaan in op zaterdag 23 januari 2021 om 00:01 uur.
Meer informatie

 

12 januari


Verlening lockdown tot ten minste 9 februari 
Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. De eerdere lockdown geeft dus enig effect, maar niet genoeg. Verder zijn er zorgen over de snelle verspreiding van de Britse variant van het Covid19 virus. Onze volgende taak is om de dagelijkse besmettingen nog veel verder en sneller te laten dalen, zodat ook het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen en op de intensive care daalt. Daarom verlengt het kabinet de lockdown tot ten minste 9 februari. Hieronder staan de belangrijkste maatregelen samengevat. Kijk voor de volledige actuele informatie op de website van de Rijksoverheid.

Blijf thuis
Ga alleen naar buiten om boodschappen te doen, een frisse neus te halen, de hond uit te laten, om te werken als dat niet thuis kan of om essentiële mantelzorg te verlenen. 
Buiten geldt: max. twee personen.
Ontvang thuis alleen gasten als dat noodzakelijk is, niet meer dan twee personen van 13 jaar of ouder 

Onderwijs
De scholen blijven drie weken langer dicht dan aanvankelijk gedacht. Bepaalde groepen, zoals kwetsbare kinderen en examenleerlingen, kunnen nog wel naar school blijven gaan. 
In het voortgezet onderwijs moeten leerlingen voortaan wel 1,5 meter afstand van elkaar houden. 

Werk thuis
Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang van een bedrijfsproces en die hun werk niet thuis kunnen uitvoeren, mogen naar het werk komen.

Reizen
Blijf in Nederland. Ga niet op reis naar het buitenland en boek geen buitenlandse reizen tot in ieder geval medio maart.
Maak alleen gebruik van het openbaar vervoer voor strikt noodzakelijke reizen.

Steunpakket
Het kabinet werkt aan een forse uitbreiding van het financiële steunpakket voor alle bedrijven die nu op last van de overheid nog langer gesloten moeten blijven.

Advies over avondklok
Het Outbreak Management Team (OMT) brengt de komende dagen een spoedadvies uit over nut en noodzaak van een avondklok. Het kabinet wil volgende week besluiten over eventuele invoering van een avondklok

6 januari

Coronvaccinatie: de 1e prik
Op 6 januari 2021 ging de vaccinatiecampagne van start met de inenting van een medewerker uit de ouderenzorg. Dit gebeurde op de priklocatie van GGD Hart voor Brabant in Veghel. Ook is vervolgens de 1e ziekenhuismedewerker ingeënt in het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam.
Op de website www.coronavaccinatie.nl staat informatie over de vaccins, de aanpak, de veiligheid, en meer. Het bekende callcenter van 0800-1351 beantwoordt zo veel mogelijk telefonische vragen. 

1 januari 

Gelukkig nieuwjaar!
Burgemeester Han van Midden blikt in zijn nieuwjaarsspeech vooruit op het nieuwe jaar.
Een jaar waarin we -naar verwachting- stap voor stap weer de dingen kunnen gaan doen die we altijd voor lief namen. Dingen die we zo normaal vonden. Een jaar waarin veel dingen weer goed gaan komen. 2021 wordt het jaar waarin we de deuren open gooien en er weer op uit kunnen. Het jaar waarin je als ondernemer misschien voor het eerst weer vooruit durft te kijken. Het jaar waarin je mensen die je dierbaar zijn weer gewoon écht kunt gaan opzoeken. Het jaar waarin de medewerkers in de zorg, bij de politie, in het onderwijs, de boa’s en alle overige medewerkers in de voor de maatschappij vitale functies weer even op adem kunnen komen. 
Kijk en luister naar de speech

14 december

Nederland gaat vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari in een strengere lockdown. 
Lees het volledige bericht van de Rijksoverheid.
Lees de informatie in eenvoudige taal.


Regels voor het dagelijks leven

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ook tijdens de feestdagen.
 • Dringend advies om thuis te werken.
 • Buiten mogen maximaal 2 personen samen zijn.
 • Ontvang thuis maximaal 2 personen.
 • Op 24, 25 en 26 december mag u thuis maximaal 3 personen ontvangen. 
 • N.B. Bij de groepsgrootte tellen kinderen t/m 12 jaar niet mee.

Regels voor winkels en uitgaan

 • Theaters bioscopen, dierentuinen, pretparken, sauna’s en casino’s zijn dicht.
 • Kappers, schoonheidsspecialisten, nagelstudio’s, tattooshops en seksinrichtingen zijn dicht.
 • Hotels zijn open, alleen om te overnachten.
  De restaurants en roomservice in hotels zijn dicht.
 • Niet-essentiële winkels zijn dicht.
 • Supermarkten en andere winkels voor eten en drinken zijn open.
 • Drogisterijen, apotheken, opticiens, audiciens en winkels voor reparatie en onderhoud mogen ook open blijven.
 • Bouwmarkten zijn alleen open voor afhaal.
 • Servicepunten om pakketten op te halen en versturen mogen open blijven.
 • Banken blijven open en overheidsorganisaties blijven open.
 • Bibliotheken blijven open om boeken af te halen en in te leveren.
 • Buurthuizen zijn gesloten zijn voor vrije inloop. 
 • Buurthuizen mogen wel activiteiten organiseren voor kwetsbare personen. 

Regels voor scholen

 • Scholen geven tot en met 17 januari les op afstand.
 • Er zijn uitzonderingen voor kwetsbare leerlingen.
 • Praktijkonderwijs mag op school doorgaan.
 • Lessen voor examenleerlingen gaan door.
 • Examens gaan door.
 • Kinderopvang is dicht.
 • Buitenschoolse opvang is dicht.
 • Voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep is er noodopvang. 

Regels voor sporten

 • Sporten mag alleen of samen met 1 ander persoon.
 • Sporten mag alleen buiten.
 • Alle sportscholen zijn dicht.
 • Wedstrijden zijn verboden.
 • Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder.
 • Kinderen tot en met 17 jaar mogen buiten wel in grotere teams sporten. 
  Of buiten wedstrijden spelen met teams van hun eigen club.
 • Sportkantines zijn dicht.
 • Kleedkamers en douches zijn dicht.
 • Er mag geen publiek komen kijken.
 • Topsporters in topcompetities mogen trainen en wedstrijden spelen.

Regels voor reizen

 • Reis alleen met het openbaar vervoer als dat nodig is.
 • Boek tot medio maart geen reis naar het buitenland.

Steun- en herstelpakket

Een lockdown heeft veel impact op de samenleving en de economie. Daarom ondersteunt het kabinet ondernemers en werkenden met het steun- en herstelpakket. Dat is zo ontworpen dat het ‘mee-ademt’: wie meer omzetverlies heeft, krijgt ook meer steun. 
Voor meer informatie zie het overzicht steun- en herstelpakket.

Belangrijk

Het is belangrijk dat we ons allemaal aan deze adviezen houden. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat de lockdown zo kort mogelijk duurt. Op 12 januari zal het kabinet beoordelen welke maatregelen na 19 januari nog nodig zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. 


9 december

Steunmaatregelen en aandacht voor elkaar
Het virus en de maatregelen hebben forse impact op de samenleving en delen van de economie. Daarom ondersteunt het kabinet ondernemers en werkenden met het steun en herstelpakket. Over de laatste aanpassingen aan de steunmaatregelen geven de ministers van Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Financiën morgen, 9 december, een nadere toelichting.


Eerdere berichtgeving is te vinden in ons webarchief