Klacht over behandeling gemeente

Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord hebt gekregen op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker of collegelid (wethouder of burgemeester) onbeleefd is geweest? Dan kunt u een klacht indienen.

Direct regelen met DigiD

Als u een melding wilt doorgeven over iets in uw buurt, gebruik dan de pagina meteen melden.

Wat u moet weten

 • Uw klacht mag niet anoniem zijn.
 • Uw klacht mag niet discriminerend zijn.
 • U kunt geen klacht indienen tegen een gekozen volksvertegenwoordiger (raadslid).

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar maken of beroep indienen. Kijk op Bezwaar en beroep.

Klacht indienen per post of mail

U kunt uw klacht ook schriftelijk of via de mail indienen bij de gemeente. We hebben in ieder geval nodig:

 • Uw naam en adres
 • Uw klacht
 • Uitleg over uw klacht
 • Uw handtekening
 • Uw telefoonnummer

Postadres:

Gemeente Roosendaal
Postbus 5000
4700 KA Roosendaal

Wat gebeurt er met uw klacht

 • De gemeente behandelt uw klacht vertrouwelijk en onafhankelijk.
 • De gemeente neemt telefonisch contact met u op.
 • Is uw klacht dan niet opgelost, dan wordt u uitgenodigd om uw klacht mondeling toe te lichten.
 • Hierna volgt een besluit over uw klacht.

Niet eens met het besluit over uw klacht

Bent u het niet eens met de beslissing of met de manier waarop uw klacht is behandeld? Dan kunt u terecht bij de Commissie Ombudsman.

De Commissie Ombudsman behandelt een klacht als beroepsinstantie, dus pas nadat de gemeente zelf eerst heeft beslist over uw klacht. U dient dus altijd eerst de klacht bij de gemeente in te dienen.

Contactgegevens Commissie Ombudsman

Postadres
Postbus 9620
4801LS BREDA

E-mailadres
mail@commissieombudsman.nl

Klacht over buurt

Heeft u een klacht of tip over uw buurt? Is de verlichting in uw straat kapot? Last van zwerfvuil, een verstopte riolering of losse stoeptegel? Maak een melding.