Josephwijk

De gemeente Roosendaal werkt samen met woningcorporatie Alwel aan de herinrichting van de Josephwijk.

Voorlopig Ontwerp

De woningen in de wijk voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en worden vernieuwd. Ook richten we de buitenruimte opnieuw in. De wijk wordt groener en aangepast aan het veranderende klimaat. Op dinsdagavond 5 juli 2022 presenteerden we in buurthuis Keijenburg het voorlopig ontwerp voor de inrichting van de buitenruimte. Een ontwerp dat mede dankzij de input van de (toekomstige) bewoners tot stand is gekomen. De komende periode gaan we aan de slag met het maken van een definitief ontwerp. Hierin proberen we zoveel mogelijk de gehoorde ideeën en suggesties van bewoners te verwerken. Want, we werken samen aan een mooie, groene en klimaatadaptieve leefomgeving voor iedereen.

Hieronder vindt u de gehouden presentatie.

pdf Presentatie informatieavond Josephwijk 5 juli 2022 (PDF, 1.53 MB)


Meer informatie of vragen

Meer informatie over het project vindt u op www.josephwijk.nl. Voor vragen kunt u een mailtje sturen naar josephwijk@roosendaal.nl

Roosendaal Natuurstad

Er wordt gewerkt vanuit de visie Roosendaal Natuurstad. In deze visie staat hoe de gemeente ervoor gaat zorgen dat Roosendaal in 2050 klimaatbestendig, nog aangenamer en aantrekkelijker is. Daarbij gaat extra aandacht naar het opvangen en afvoeren van regenwater en naar meer en verschillende bomen, planten en bloemen in de wijken. Meer informatie over Roosendaal Natuurstad.