Informatie voor ondernemers

 

De gemeente Roosendaal en de provinciale en landelijke overheden doen er alles aan om ondernemers te helpen die door het coronavirus in de problemen dreigen te komen. Dat geldt voor alle ondernemers: grote bedrijven, MKB’ers én ZZP’ers.

Roosendaalse horeca-ondernemers

De horeca is vanaf het begin van de coronacrisis hard getroffen door de maatregelen. Cafés en restaurants moesten direct dicht en bleven gesloten. Alleen het afhalen en bezorgen van maaltijden was mogelijk.

Gelukkig zijn de maatregelen met ingang van 1 juni soepeler. Roosendaal is trots op alle betrokken partijen die hard hebben samengewerkt aan een veilig terras dat aan de maatregelen van het RIVM voldoet.

Het aantal plaatsen is nog beperkt en helaas kunnen nog niet álle horecazaken opengaan. Maar het is een belangrijke eerste stap terug naar een gezellig en levendig centrum zoals we dat graag zien in Roosendaal.

Houd je als bezoeker aan de maatregelen en vermijd té drukke plekken, dan kunnen we hopelijk weer snel volgende stappen zetten.

Met deze zaken moeten horecaondernemers rekening houden bij de (her)opening van hun horecabedrijf.

Gemeentelijke Regelingen

Bedrijven krijgen tot eind juni uitstel van betaling voor lokale belastingen en heffingen zoals precario, leges, reclamebelastingen en ozb. De reeds opgelegde voorlopige aanslagen toeristenbelasting worden per direct verminderd. Dit houdt in dat ondernemers voor het restant van dit jaar geen toeristenbelasting meer hoeven af te dragen. Meer informatie over de heffingen van de Belastingsamenwerking West-Brabant staat op de website van de BWB.

Landelijke Regelingen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vult de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan én vereenvoudigt de voorwaarden van regelingen. De criteria voor de regelingen Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) zijn versoepeld. Het subsidieplafond van de zogenoemde SEED Capital-regeling voor 2020 wort bijna anderhalf keer zo groot. Meer hierover op de website van de Rijksoverheid.
 

Een actueel overzicht van landelijke regelingen vindt u op de website van Werkplein Hart van West-Brabant.

U vindt daar regelingen voor:

  • tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten,
  • tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO), voor ZZP’ers en MKB’ers
  • éénmalige uitkering van € 4.000,- ontvangen (voor bepaalde sectoren)
  • Regelingen bij de belastingdienst over inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. U kunt ook uw voorlopige aanslag wijzigen als u een lagere winst verwacht door het coronavirus, zodat u meteen minder belasting betaalt.
  • steun voor kleine zelfstandigen (Bbz)
  • rentekorting voor kleine ondernemingen (Qredits)
  • overbruggingskredieten voor ondernemers
  • verruiming van de regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Roosendaalse Initiatieven

Hart voor Roosendaal is het initiatief van professionals die zich pro-deo inzetten voor allerhande zaken aangaande de Corona-crisis. Hart voor Roosendaal vraagt vooral aandacht voor lokale ondernemers, plaatselijke maatschappelijke initiatieven en steken initiatieven een helpende hand toe.

 

Ondernemers checken hun klanten/cliënten voor ieder bezoek

Ondernemers checken of hun klanten/cliënten aan de maatregelen voldoen/gezond zijn. Klik hier voor deze checklist in PDF

Voor aanvullende vragen:

Accountmanagers van de gemeente Roosendaal

Ondernemersloket

Accountmanagers Gemeente Roosendaal
e-mail: economie@roosendaal.nl
telefoon: 0165 579035

Alle regelingen:

website van Werkplein Hart van West-Brabant