Informatie voor ondernemers

 

De gemeente Roosendaal en de provinciale en landelijke overheden doen er alles aan om ondernemers te helpen die door het coronavirus in de problemen dreigen te komen. Dat geldt voor alle ondernemers: grote bedrijven, MKB’ers én ZZP’ers.

Gemeentelijke Regelingen

Bedrijven krijgen tot eind 2020 uitstel van betaling voor lokale belastingen en heffingen zoals precario, leges, reclamebelastingen en ozb. Meer informatie over de heffingen van de Belastingsamenwerking West-Brabant staat op de website van de BWB.

Landelijke Regelingen

De overheid heeft meerdere regelingen opgetuigd om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Meer hierover staat op de website van de Kamer van Koophandel.

Een actueel overzicht van landelijke regelingen vindt u op de website van Werkplein Hart van West-Brabant.

Roosendaalse Initiatieven

Hart voor Roosendaal is het initiatief van professionals die zich pro-deo inzetten voor allerhande zaken aangaande de Corona-crisis. Hart voor Roosendaal vraagt vooral aandacht voor lokale ondernemers, plaatselijke maatschappelijke initiatieven en steken initiatieven een helpende hand toe.

 

Ondernemers checken hun klanten/cliënten voor ieder bezoek

Ondernemers checken of hun klanten/cliënten aan de maatregelen voldoen/gezond zijn. Klik hier voor deze checklist in PDF

Voor aanvullende vragen:

Accountmanagers van de gemeente Roosendaal

Ondernemersloket

Accountmanagers Gemeente Roosendaal
e-mail: economie@roosendaal.nl
telefoon: 0165 579035

Alle regelingen:

website van Werkplein Hart van West-Brabant