Informatie over corona

De lockdown blijft van kracht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Pas als het overgrote deel van Nederland gevaccineerd is, kunnen we de basisregels loslaten. Om de pandemie terug te dringen en onze zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken.

En dat raakt ons allemaal…. We moeten ons leven aanpassen, omgaan met verlies, op een andere manier ondernemen en op een andere manier sociaal met elkaar omgaan. We realiseren ons dat er veel op onze inwoners en ondernemers afkomt. Het gemeentebestuur van Roosendaal leeft mee en helpt zoveel als mogelijk is. Juist nu is het extra belangrijk om aandacht voor elkaar te hebben.

Het college van burgemeester en wethouders is in samenwerking met de gemeenteraad volop bezig om, waar nodig, inwoners van Roosendaal en de omliggende dorpen door deze coronacrisis te leiden. Iedere wethouder en de burgemeester doet dat vanuit zijn of haar eigen portefeuille. Voor- en achter de schermen. Bij alle hulp en initiatieven die worden opgestart sluit de gemeente aan bij de diverse regelingen die de Rijksoverheid al heeft of heeft aangekondigd.

Information in other languages

To translate the pages on roosendaal.nl/coronavirus in your native language, you can use Google Translate. We've translated our pages to English in the link below: