HUIS van Roosendaal

HUIS

Roosendaal krijgt in 2021 een nieuw HUIS

De gemeente Roosendaal gaat haar stadskantoor op een duurzame en verantwoorde manier omvormen tot een open en gastvrij HUIS van Roosendaal. Al enkele jaren voeren het stadsbestuur en de gemeentelijke organisatie van de gemeente Roosendaal gesprekken over de toekomstbestendige huisvesting.

Achterzijde Stadskantoor

HUIS voor iedereen

Het nieuwe HUIS van Roosendaal wordt een huis van en voor iedereen. Onze inwoners kunnen in het HUIS niet alleen terecht met vragen, maar kunnen er ook samenwerken. Dit geeft een extra impuls aan de verbetering van de dienstverlening. Het nieuwe HUIS van Roosendaal krijgt een open en gastvrije uitstraling, die past bij de publieksfunctie en positie die het inneemt in het centrum van de stad. De ambitie is om een Energie Neutraal Gebouw (ENG) te realiseren. Dit betekent minimaal energielabel A en het gebruik van reeds gebruikte materialen (cradle to cradle).

Meer informatie

Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij Gabriël Jas, telefoon 140165, mail: huisvan@roosendaal.nl.

Voorlopig Ontwerp

Nieuwe HUIS van Roosendaal transparant, toegankelijk en duurzaam

Het nieuwe HUIS van Roosendaal wordt toegankelijk, transparant en duurzaam. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de uitwerking van het nieuwe HUIS van Roosendaal, zoals het Stadskantoor gaat heten. Het nieuwe HUIS komt op dezelfde plek, het Stadserf en wordt, als alles volgens planning verloopt, medio 2021 opgeleverd. Deze week presenteert het gemeentebestuur het Voorlopig Ontwerp (VO).

Impressie nieuwe HUIS van Roosendaal 1

Toegankelijk en transparant

Er is goed gekeken naar de structuur van het bestaande gebouw zodat technische ruimten, schachten en verticale stijgpunten zoals liften en trappen op een logische plek liggen. Het geheel is uitgewerkt in een architectonisch ontwerp van een toegankelijk en transparant gebouw. Door de transparante gevel en het toevoegen van een centraal atrium is het bestaande gesloten gebouw getransformeerd naar een open en uitnodigend HUIS van Roosendaal.

Duurzaam

Het hergebruik van materialen volgens de principes van de circulaire economie is een belangrijk uitgangspunt bij de renovatie van het Stadskantoor. Er wordt bekeken in hoeverre bestaande materialen uit het Stadskantoor in de nieuwe huisvesting een plek kunnen krijgen.

Planning

In het Voorlopig Ontwerp is het gebouw en de algemene indeling vastgelegd. Ruimtes zoals de publieksplaza, het vergadercentrum en de kantooromgeving zijn verwerkt. In de volgende fase worden de plattegronden verder uitgewerkt met inrichting, kleuren en materialen. De planning is dat in het eerste kwartaal van 2020 de verbouwing start, en dat het nieuwe gebouw in de loop van 2021 klaar is voor gebruik.

Impressie nieuwe HUIS van Roosendaal 2Impressie nieuwe HUIS van Roosendaal 3Impressie nieuwe HUIS van Roosendaal 4

Tijdelijke huisvesting

Klooster Mariadal wordt tijdelijk HUIS gemeente Roosendaal

Gemeente Roosendaal koopt per 1 juli het klooster Mariadal van de provincie Noord-Brabant. Hierdoor slaat de gemeente twee vliegen in 1 klap. Als tijdelijk eigenaar van het klooster pakt de gemeente samen met de partners de toekomstige herontwikkeling van het totale gebied Mariadal op. Daarnaast is hiermee de tijdelijke huisvesting van de gemeentelijke organisatie geregeld.

Publieke diensten in Kloosterstraat tijdens verbouwing

Omwonenden zijn in maart van dit voornemen op de hoogte gebracht. Mede naar aanleiding van vragen en tips van omwonenden is besloten om de publieke functies niet in Mariadal onder te brengen. Gedurende de verbouwing vinden deze functies een plek in de Kloosterstraat, schuin tegenover de het huidige stadskantoor.

Zodra de renovatie van het HUIS van Roosendaal in 2021 klaar is, neemt projectontwikkelaar BVR het klooster over van de gemeente, conform de verkoopovereenkomst die in 2017 tussen de provincie en BVR is gesloten. Dit zijn de gemeente Roosendaal, Provincie Noord-Brabant en BVR met elkaar overeengekomen. 

Binnentuin klooster Mariadal

Meer informatie

Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij Peter Hereijgers, telefoon 140165, mail: huisvan@roosendaal.nl.