Horeca-exploitatievergunning

Als u een broodjeszaak, friettent, ijssalon, kantine, café, restaurant of bedrijfsrestaurant wilt starten of deze gaat overnemen dan heeft u een horeca-exploitatievergunning nodig. Dit geldt ook voor hotels, pensions, buurthuizen, sportkantines en campings.

Let op. Vanaf 1 september 2023 kunt u de aanvraag enkel nog via een e-formulier indienen. U heeft hiervoor een e-herkenning niveau 3 nodig.

Wat u moet weten

 1. U moet een exploitatievergunning aanvragen als u een onderneming wilt starten of overnemen of als de aard daarvan wijzigt.
 2. Het geldende bestemmingsplan moet ruimte bieden voor de activiteiten die u wilt uitvoeren. Via www.ruimtelijkeplannen.nl toetst u het bestemmingsplan. Komt u er niet uit? Dan kunt u een email sturen naar: bestemmingsplaninfo@roosendaal.nl
 3. Alle leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar oud en van onbesproken gedrag zijn.
 4. De gemeente zal de integriteit van de leidinggevenden toetsen en kan op grond daarvan een vergunning weigeren.
 5. Het kan zijn dat de gemeente u vrijstelt van een vergunningplicht, hier wordt u dan over geïnformeerd.

Vergunning

 • Als u een horecabedrijf wilt starten
 • Als de ondernemingsvorm verandert
 • Als de exploitant wijzigt

U doet een melding:

 • Als u de lokaliteiten, hier valt een terras ook onder, van een bestaande horecagelegenheid verandert.
 • Als er een andere leidinggevende in dienst treedt of vertrekt.

Beoordeling integriteit (Bibob)

Als u de vergunning aanvraagt, beoordeelt de gemeente de integriteit van uw onderneming of de bij uw onderneming betrokken personen. U moet daarom bij deze aanvraag een Bibob aanvraagformulier invullen. Ook moet u bij de ingevulde formulieren een volledig financiële onderbouwing voegen.

Welk formulier u moet invullen is afhankelijk van de bedrijfsvorm:

 • Voor een eenmanszaak: Bibob model 1.
 • V.O.F of CV: één van de vennoten vult Bibob model 1 in; de overige vennoten vullen allemaal een formulier Bibob model 2 in.
 • BV en NV: één van de ondernemers vult Bibob model 3 in; alle natuurlijke personen in de onderneming moeten Bibob model 4 invullen.

Let op. Op het Bibob vragenformulier staat aangegeven welke bijlages u moet aanleveren. Voor een zo snel mogelijke afhandeling van uw aanvraag is het belangrijk dat u alle bijlages meestuurt.

Aanvragen

De aanvraag voor de vergunning dient u schriftelijk of per email in. Vul alle formulieren volledig in. 
Postadres: Postbus 5000, 4700 KA  Roosendaal. 
E-mail: horeca@roosendaal.nl
Als u meer informatie wilt over de vergunning kunt u ons bellen via 0165 579 111.

Documenten

Aanvraagformulier Exploitatie Openbare inrichting horecabedrijf

pdf Bibobformulier model 1 natuurlijke personen aanvrager eenmanszaak vof of cv (PDF, 158.14 KB)

Bibob model 2 (PDF, 118.59 KB)

pdf Bibob model 3 (PDF, 139.82 KB)

Bibob model 4 (PDF, 131.98 KB)

pdf Verklaring leidinggevende horeca/slijterij (PDF, 43.94 KB)

Meesturen

 • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Als u in aanmerking komt voor de vrijstelling dan verlenen wij u die automatisch. U hoeft hiervoor niets extra’s te doen.
 • Een ingevuld en ondertekend BIBOB-vragenformulier (alleen voor nieuwe ondernemers).
 • Een plattegrond van de onderneming met alle lokaliteiten inclusief oppervlaktematen.
 • Geldig legitimatiebewijs van alle bij de onderneming betrokken personen.
 • Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Een verklaring van de leidinggevende(n).

Afhankelijk van het verzoek kunnen nog aanvullende stukken nodig zijn.

Kosten

 
Soort vergunning, tarief 2023 Prijs
Voor een nieuwe exploitatievergunning  € 374,65
Voor een vrijstelling van de vergunningplicht  € 150,15
Voor een wijziging van een leidinggevende  € 150,15