Herinrichting Plantagebaan

In het tweede kwartaal van 2021 staat de herinrichting van de Plantagebaan bij ons op de planning. Het gaat hierbij om het deel tussen garage van Loon en de overgang tussen klinkers en asfalt ten zuiden van de spoorlijn. Dit deel van de Plantagebaan wordt onderdeel van de nieuwe snelfietsroute F58. De laatste versie van het ontwerp treft u hieronder aan.

Enige tijd geleden hebben wij aan u het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Wij hebben u toen gevraagd hierop te reageren. Op basis van de opmerkingen en suggesties die we van u hebben ontvangen, ligt er nu een definitief ontwerp. Deze kunt u hieronder bekijken. Daarnaast hebben we alle vragen/opmerkingen op het voorlopig ontwerp verzameld en beantwoord. Ook deze kunt u hieronder raadplegen door op de link naar het document te klikken.

Heeft u nog vragen over dit project?

U kunt hierover contact opnemen met de projectleider Arjan Buijsen via a.buijsen@roosendaal.nl.

Voorlopig ontwerp

In mei 2020 hebben wij een presentatie gegeven over het voorlopig ontwerp.
De tekeningen treft u hieronder aan.

pdf Tekening 1 voorlopig ontwerp Plantagebaan (PDF, 780.56 KB) pdf Tekening 2 voorlopig ontwerp Plantagebaan (PDF, 645.83 KB) pdf Tekening 3 voorlopig ontwerp Plantagebaan (PDF, 544.64 KB)

Wilt u de video nogmaals bekijken? Dat kan! Klikt u hier om de video te bekijken.

Vraag en antwoord voorlopig ontwerp

pdf Vraag en antwoord VO Plantagebaan (PDF, 86.67 KB)

Definitief ontwerp

Na overleg met de omwonenden is het voorlopig ontwerp op diverse onderdelen aangepast.

Dit zijn de aanpassingen:

  • Het toepassen van een 60 km/uur regime ten zuiden van het spoor;
  • Het toepassen van een verkeer remmende maatregel in de vorm van een verkeersdrempel die geschikt is voor 60 km/uur ten zuiden van het spoor (in de rijweg);
  • Het behouden van de bomen en de haag tegenover huisnummer 55;
  • Het realiseren van 3 parkeerplaatsen op de locatie waar nu de klinkerstrook ligt (waarop nu ook geparkeerd wordt);
  • Het behouden van de versmalling op de locatie van het huidige plaatsnaambord van Wouw. De doorgang bij deze versmalling wordt terug gebracht naar 3,50 meter zodat op deze locatie slechts één voertuig kan passeren;
  • Het uit het ontwerp verwijderen van de versmalling voor de woningen 42-44. Als gevolg van deze aanpassing zal de rijweg breedte worden terug gebracht van 6,50 meter naar 6,00 meter. Het terugbrengen van de rijbaan breedte naar 6,00 meter werkt (enigszins) verkeer remmend en deze breedte voldoet aan de breedte die nodig is voor het passerend verkeer op de Plantagebaan.

Het definitief ontwerp treft u hieronder aan.

pdf Definitief ontwerp Plantagebaan (1) (PDF, 1.85 MB) pdf Definitief ontwerp Plantagebaan (2) (PDF, 1.5 MB) pdf Definitief ontwerp Plantagebaan (3) (PDF, 1.59 MB) pdf Definitief ontwerp Plantagebaan (4) (PDF, 1.75 MB)