Herinrichting De Meeten-Driehoekstraat

De gemeente Roosendaal gaat de straten De Meeten en Driehoekstraat opnieuw inrichten.

Herinrichting De Meeten en Driehoekstraat

In het laatste kwartaal van 2022 verwacht de gemeente Roosendaal te starten met de herinrichting van De Meeten en Driehoekstraat. De focus bij deze herinrichting ligt op de hinder door wortelopdruk, de vlakheid van de verharding en de problemen die ontstaan door verstoppingen in de gemeentelijke riolering.

Dit gaan we combineren met het vergroten van de verscheidenheid aan dieren en planten en het realiseren van een eenduidig wegbeeld. Verder wordt meer ruimte gecreëerd voor wandelaars en gaan we meer regenwater vasthouden in de bodem.

Roosendaal Natuurstad

Bij de herinrichting worden ook de uitgangspunten van de visie Roosendaal Natuurstad meegenomen. De gemeente Roosendaal heeft in deze visie haar ambities vastgelegd op het gebied van vergroening en de aanpassing van de openbare ruimte aan de klimaatverandering. Met als belangrijkste doel de realisatie van een klimaatbestendig, aangenaam en aantrekkelijk Roosendaal. Deze speerpunten zijn ook terug te vinden in zowel het Masterplan Majoppeveld als de recent ondertekende Green Deal Majoppeveld.

Onderzoeksperiode

De voorbije periode is onder meer onderzoek gedaan naar de grondwaterstanden, de kwaliteit van de bodem en bomen en de aanwezigheid van bijzondere planten en dieren in de beide straten.

Informatieavond

Op donderdagavond 21 oktober 2021 organiseerde de gemeente Roosendaal een informatieavond voor bewoners en ondernemers. Deze avond stond voornamelijk in het teken van het inventariseren van de wensen en voorkeuren van de bewoners en ondernemers. Ook werden er inspiratiebeelden voorgelegd aan de aanwezigen.

Wij hebben alle voorkeuren, wensen en opmerkingen aandachtig bekeken. Daarbij kwamen voornamelijk de zorgen over de kwaliteit van de riolering, de wortelopdruk door de bomen en de vlakheid van de straten naar voren. Daarom gaan we de straten opnieuw inrichten, zodat de opvang en afvoer van het regenwater op straat anders wordt vormgegeven. Dit voorkomt dat bewoners en ondernemers langdurig last hebben van grote plassen op straat.

Andere hoofdzaken die we verder gaan onderzoeken en waar het kan meenemen in de uitwerking, zijn de volgende:

  • Het behoud van bomen waar mogelijk en de vervanging van bomen waar noodzakelijk.
  • Het waar mogelijk realiseren van een inrichting met meer oog voor biodiversiteit.
  • Het terugdringen van de overlast van parkerende vrachtwagens.
  • Het verbeteren van het groenonderhoud door de gemeente.
  • Het realiseren van een voetpad.

Voorlopig Ontwerp

De komende periode gaan we aan de slag met het maken van een Voorlopig Ontwerp. Dit ontwerp leggen we in februari 2022 voor aan de bewoners en ondernemers. Bij het maken van het Voorlopig Ontwerp nemen we zoveel mogelijk van de ontvangen voorkeuren, wensen en opmerkingen mee. Zo willen we uiteindelijk tot een ontwerp komen waar zoveel mogelijk partijen enthousiast over zijn.

Heeft u nog vragen over dit project?

Neemt u dan contact op met projectleider Frans Oostinga. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 14 0165 of per e-mail via f.oostinga@roosendaal.nl