Herinrichting De Meeten-Driehoekstraat

In het laatste kwartaal van 2022 verwacht de gemeente Roosendaal te starten met de herinrichting van De Meeten en Driehoekstraat.

Herinrichting De Meeten en Driehoekstraat

Focus herinrichting

De focus van de herinrichting ligt op de hinder welke ontstaat door wortelopdruk en verstoppingen in de gemeentelijke riolering en de vlakheid van de verharding. Dit gaan we combineren met het vergroten van de verscheidenheid aan dieren en planten en het realiseren van een eenduidig wegbeeld. Verder wordt meer ruimte gecreëerd voor wandelaars en gaan we meer regenwater vasthouden in de bodem.

Roosendaal Natuurstad

Bij de herinrichting worden ook de uitgangspunten van de visie Roosendaal Natuurstad meegenomen. De gemeente Roosendaal heeft in deze visie haar ambities vastgelegd op het gebied van vergroening en de aanpassing van de openbare ruimte aan de klimaatverandering. Met als belangrijkste doel de realisatie van een klimaatbestendig, aangenaam en aantrekkelijk Roosendaal. Deze speerpunten zijn ook terug te vinden in zowel het Masterplan Majoppeveld als de recent ondertekende Green Deal Majoppeveld.

Onderzoeksperiode

De voorbije periode is onder meer onderzoek gedaan naar de grondwaterstanden, de kwaliteit van de bodem en bomen en de aanwezigheid van bijzondere planten en dieren in de beide straten.

Informatieavond

Op donderdagavond 21 oktober 2021 organiseerde de gemeente Roosendaal een informatieavond voor bewoners en ondernemers. Deze avond stond voornamelijk in het teken van het inventariseren van de wensen en voorkeuren van de bewoners en ondernemers. Ook werden er inspiratiebeelden voorgelegd aan de aanwezigen.

Wij hebben alle voorkeuren, wensen en opmerkingen aandachtig bekeken. Daarbij kwamen voornamelijk de zorgen over de kwaliteit van de riolering, de wortelopdruk door de bomen en de vlakheid van de straten naar voren. Daarom gaan we de straten opnieuw inrichten, zodat de opvang en afvoer van het regenwater op straat anders wordt vormgegeven. Dit voorkomt dat bewoners en ondernemers langdurig last hebben van grote plassen op straat.

Andere hoofdzaken die we verder gaan onderzoeken en waar het kan meenemen in de uitwerking, zijn de volgende:

  • Het behoud van bomen waar mogelijk en de vervanging van bomen waar noodzakelijk.
  • Het waar mogelijk realiseren van een inrichting met meer oog voor biodiversiteit.
  • Het terugdringen van de overlast van parkerende vrachtwagens.
  • Het verbeteren van het groenonderhoud door de gemeente.
  • Het realiseren van een voetpad.

Presentatie Voorlopig Ontwerp

Op woensdagavond 11 mei hebben we het Voorlopig Ontwerp gepresenteerd aan bewoners en ondernemers. Dit ontwerp vindt u hieronder, net zoals de gehouden presentatie. De reacties op het ontwerp nemen we mee bij het maken van het Definitief Ontwerp. Hier gaan we de komende weken mee aan de slag. Zo willen we uiteindelijk tot een ontwerp komen waar zoveel mogelijk partijen enthousiast over zijn.

pptx presentatie_meeten_en_driehoekstraat.pptx pdf Voorlopig Ontwerp Meeten-Driehoekstraat (PDF, 1.3 MB)
 

Heeft u nog vragen over dit project?

Neemt u dan contact op met projectleider Frans Oostinga. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 0165 579 111 of per e-mail via f.oostinga@roosendaal.nl