Groot Mariadal

Groot Mariadal als schakel tussen binnenstad en station

Het klooster Mariadal met zijn tuin ligt tussen het station en de binnenstad van Roosendaal. Rondom en binnen dit gebied spelen verschillende ontwikkelingen. Zo zijn er plannen voor de herontwikkeling van het klooster door BVR, bouwt de gemeente Roosendaal aan het nieuwe HUIS van Roosendaal, realiseert OMO de vernieuwde Norbertus Gertrudis Mavo en willen KPO en KOBER in de toekomst doorgroeien naar een nieuw integraal Kindcentrum.

Deze vijf partijen kijken gezamenlijk hoe deze ontwikkelingen elkaar kunnen versterken. Het beoogde effect is een integrale gebiedsontwikkeling van het gebied Mariadal en zijn omgeving. Dit noemen we “Groot Mariadal”.

Stedenbouwkundige visie Groot Mariadal

Het gebied heeft nu nog een in zichzelf gekeerd karakter. De eerste stedenbouwkundige visie laat zien dat het gebied in de toekomst optimaal wordt ontsloten. Zo maken we Mariadal met zijn tuin zichtbaar en beleefbaar. We ontwikkelen een nieuw hoogwaardig woonmilieu en we faciliteren de gezamenlijke ambitie van onderwijspartners en de gemeente om te komen tot integrale Kindcentra binnen de gemeente.

visual plein mariadal

Op dit moment (oktober / november 2019) hebben we voor de ontwikkeling van Groot Mariadal een eerste stedenbouwkundige visie gemaakt. Deze is eind oktober gedeeld met de omwonenden. Tijdens twee bewonersavonden zijn de omwonenden op de hoogte gebracht van de plannen en hebben zij hier op kunnen reageren.

Op deze projectsite vindt u

  • de presentatie die op de bewonersavond is getoond;
  • de vragen zoals die door omwonenden zijn gesteld, gecategoriseerd naar straat en thema;
  • de partners waarmee de gemeente in gezamenlijkheid het plan Groot Mariadal ontwikkelt.

Meer informatie

Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij Gerben van Dijk, telefoon 14 0165, mail: grootmariadal@roosendaal.nl

Presentaties

Informatiebijeenkomst voor omwonenden dinsdag 29 oktober 2019

pdf Presentatie Bewonersavond Groot Mariadal 29 oktober 2019 (PDF, 1.41 MB)

Vragen na bewonersavonden

Hier vindt u de vragen en antwoorden die zijn gesteld tijdens bewonersavonden.

pdf Reacties na bewonersavond 29 oktober (PDF, 210.03 KB)

Partners

Naast de gemeente werken de volgende partners mee aan Groot Mariadal:

Logos KPO, Kober, OMO en BVR