Flaviadonk (bestemmingsplan, voorontwerp)

Publicatiedatum: 
4 okt 2021
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Flaviadonk’ in Roosendaal ligt vanaf maandag 4 oktober 2021, gedurende zes weken ter inzage.

Planinhoud

Woningcorporatie Alwel en de gemeente Roosendaal hebben behoefte aan woningen voor spoedzoekers. Dit zijn flexwoningen voor bewoners die door omstandigheden snel een woonlocatie nodig hebben. De voormalige schoollocatie op Flaviadonk 1 en 2 te Roosendaal is buiten gebruik geraakt en is ook in de toekomst niet meer nodig voor onderwijsdoeleinden.

Alwel gaat op deze locatie 40 woningen voor spoedzoekers realiseren.

De ontwikkeling van de betreffende woningen past niet binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan 'Langdonk'. Hierbinnen heeft het gebied de bestemming ‘Maatschappelijk’ en is wonen niet toegestaan. Om de ontwikkeling mogelijk te maken, is het opstellen van neen nieuw bestemmingsplan voor deze locatie noodzakelijk.

Inzagetermijn voorontwerpbestemmingsplan van 4 oktober 2021 tot en met 15 november 2021

Het voorontwerpbestemmingsplan kunt u vanaf 4 oktober 2021 gedurende zes weken op de volgende manier inzien:

Digitaal inzien

via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl

Papieren versie inzien

U kunt de papieren versie van het voorontwerp bestemmingsplan inzien op het tijdelijk stadskantoor Mariadal p/a Vincentiusstraat 7 te Roosendaal. Daarvoor moet u vooraf wel een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen met 0165-579231.

Inspraak

Gedurende bovengenoemde termijn kunt u op dit voorontwerpbestemmingsplan reageren bij het college van burgemeester en wethouders.

Schriftelijke reacties richt u aan burgemeester en wethouders van Roosendaal, Postbus 5000, 4700 KA te Roosendaal, onder vermelding van ‘inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Flaviadonk’, zaaknummer 457949.

In uw brief staan:

  • Uw naam en adres
  • Datum waarop u de inspraakreactie schrijft
  • ‘inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan ´Flaviadonk’, met zaaknummer 457949
  • Waarom u een inspraakreactie schrijft
  • Uw handtekening

Digitaal

U kunt uw inspraakreactie ook digitaal indienen

Inspraakreactie met DigiD

Inspraakreactie met eHerkenning

Als u uw inspraakreactie digitaal indient, kunt u via uw persoonlijke internetpagina de voortgang van de behandeling van uw reactie volgen.

U kunt géén inspraakreactie indienen via e-mail.

Vragen of meer informatie

Heeft u inhoudelijke vragen over het voorontwerp bestemmingsplan? Dan kunt u bellen naar René Kools, tel. 14 0165 of via email r.kools@roosendaal.nl