Exploitatievergunning autoverhuur

Heeft u een bedrijf dat auto's verhuurt en/of de shortlease van auto’s heeft? Of stelt u tegen betaling leenauto’s ter beschikking? Dan heeft u vanaf 1 maart 2019 een exploitatievergunning nodig. Dit geldt voor zowel lokale bedrijven als voor de Roosendaalse vestigingen van landelijke ketens.

Wat u moet weten

 • Alle exploitanten en beheerders moeten van onbesproken gedrag zijn
 • De aanvraag van de vergunning moet u schriftelijk indienen

Bibob

Wanneer u de vergunning aanvraagt, beoordeelt de gemeente de integriteit van uw onderneming of de bij uw onderneming betrokken personen. Daarom moet u de van toepassing zijnde Bibobformulieren invullen. Welke formulieren u moet invullen is afhankelijk van de bedrijfsvorm.

 • Voor een eenmanszaak: Bibob Model 1
 • Voor een VOF of CV: één van de vennoten vult Bibob model 1 in, de overige vennoten allemaal een Bibob model 2
 • BV en NV: één van de ondernemers, of een gemachtigde namens de ondernemer(s), vult Bibob model 3 in, alle natuurlijke personen in de onderneming moeten Bibob model 4 invullen

Let op, op het bibobvragenformulier staat aangegeven welke bijlagen u moet aanleveren. Voor een zo snel mogelijke afhandeling van uw aanvraag is het belangrijk dat u alle bijlagen meestuurt.

Wanneer vergunning

 • Als u een autoverhuurbedrijf wilt starten of u in uw bestaande onderneming ook auto’s verhuurt of leenauto’s ter beschikking stelt tegen betaling (ook shortlease) of dit wilt gaan doen
 • Als u reeds een vergunning heeft maar de ondernemingsvorm verandert, bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV
 • Als de exploitant wijzigt

Wanneer melding

Als u al een vergunning heeft en

 • er een andere beheerder komt
 • er een wijziging optreedt in de bedrijfsruimten waarvoor de vergunning moet gelden

Documenten

Meesturen

 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • Verklaring van beheerder (getekend door de desbetreffende beheerder)
 • Volledig ingevuld(e) en ondertekend(e) Bibobformulier(en). Let op, stuur alle relevante bijlagen mee!
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart (voor en achterzijde)) van alle exploitanten en beheerders. U kunt een veilige kopie maken met de Kopie ID app van het ministerie van BZK.
 • Een geldig verblijfsdocument (indien van toepassing)
 • Een kopie arbeidscontract van de beheerders (indien van toepassing)
 • Een plattegrondtekening met daarop aangegeven de tot de inrichting behorende bedrijfsruimtes waarvoor de vergunning moet gelden (inclusief de oppervlakte in m2 per ruimte).

Afhankelijk van het verzoek kunnen nog aanvullende stukken nodig zijn.

Postadres

Team Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal

Kosten

Tarief 2023

De kosten voor het in behandeling nemen van uw aanvraag bedragen € 150,15.