Exploitatievergunning

Als u een broodjeszaak, friettent, ijssalon, kantine, café, restaurant of bedrijfsrestaurant wilt starten of deze gaat overnemen dan heeft u een exploitatievergunning of een vrijstelling van de exploitatievergunning nodig. Dit geldt ook voor hotels, pensions, buurthuizen, sportkantines en campings. U komt in aanmerking voor de vrijstelling van de exploitatievergunning als u ook een drank- en horecavergunning heeft of nodig heeft.

Wat u moet weten

 1. U moet een exploitatievergunning aanvragen als u een onderneming wilt starten of overnemen of als de aard daarvan wijzigt.
 2. Het geldende bestemmingsplan moet ruimte bieden voor de activiteiten die u wilt uitvoeren.
 3. Alle leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar oud en van onbesproken gedrag zijn.
 4. De gemeente kan de integriteit van de leidinggevenden toetsen en op grond daarvan een vergunning weigeren.

Vergunning

 • Als u een horecabedrijf wilt starten
 • Als de ondernemingsvorm verandert
 • Als de exploitant wijzigt

Vrijstelling vergunningplicht

U komt in aanmerking voor vrijstelling van de vergunningplicht als u beschikt over een drank- en horecavergunning en er zich in de afgelopen 6 maanden geen incidenten van geweld of overlast in of in de directe omgeving van uw bedrijf hebben voorgedaan. Ook mogen er geen andere weigeringsgronden zijn.

U doet een melding:

 • Als u de inrichting van een bestaande horecagelegenheid verandert.
 • Als er een andere leidinggevende komt.

Beoordeling integriteit (Bibob)

Als u de vergunning aanvraagt, beoordeelt de gemeente de integriteit van uw onderneming of de bij uw onderneming betrokken personen. U moet daarom bij deze aanvraag een Bibob aanvraagformulier invullen. Ook moet u bij de ingevulde formulieren een volledig financiële onderbouwing voegen.

Welk formulier u moet invullen is afhankelijk van de bedrijfsvorm:

 • Voor een eenmanszaak: Bibob model 1.
 • V.O.F of CV: één van de vennoten vult Bibob model 1 in; de overige vennoten vullen allemaal een formulier Bibob model 2 in.
 • BV en NV: één van de ondernemers vult Bibob model 3 in; alle natuurlijke personen in de onderneming moeten Bibob model 4 invullen.

Let op. Op het Bibob vragenformulier staat aangegeven welke bijlages u moet aanleveren. Voor een zo snel mogelijke afhandeling van uw aanvraag is het belangrijk dat u alle bijlages meestuurt.

Aanvragen

U kunt een exploitatievergunning of vrijstelling daarvan schriftelijk bij de gemeente aanvragen. U gebruikt daarvoor het aanvraagformulier. Als u meer informatie wilt over de vergunning kunt u ons bellen via 140165.

Documenten

pdf Aanvraagformulier Exploitatievergunning horeca (PDF, 161.67 KB) pdf Bibobformulier model 1 natuurlijke personen aanvrager eenmanszaak vof of cv (PDF, 158.14 KB)

Bibob model 2 (PDF, 118.59 KB)

pdf Bibob model 3 (PDF, 139.82 KB)

Bibob model 4 (PDF, 131.98 KB)

Nodig

 • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Als u in aanmerking komt voor de vrijstelling dan verlenen wij u die automatisch. U hoeft hiervoor niets extra’s te doen.
 • Een ingevuld en ondertekend BIBOB-vragenformulier (alleen voor nieuwe ondernemers).
 • Een plattegrond van de onderneming met alle lokaliteiten inclusief oppervlaktematen.
 • Geldig legitimatiebewijs van alle bij de onderneming betrokken personen.
 • Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Kosten

 
Soort vergunning, tarief 2021 Prijs
Voor een nieuwe exploitatievergunning  € 357,70
Voor een vrijstelling van de vergunningplicht  € 143,35 
Voor een wijziging van een leidinggevende  € 143,35