Ericastraat

De gemeente Roosendaal is voornemens de Ericastraat in 2024 her in te richten.

Ontwerpfase

Voorlopig Ontwerp
De voorbije periode hebben we gewerkt aan een Voorlopig Ontwerp. Dit ontwerp hebben we op dinsdag 3 oktokber 2023 gepresenteerd aan de bewoners. De ontvangen reacties nemen we mee bij de totstandkoming van een Definitief Ontwerp. Zodra dit ontwerp gereed is, informeren we de bewoners hierover. Hieronder vindt u de tijdens de bewonersavond vertoonde presentatie.

pdf Presentatie herinrichting Ericastraat (PDF, 1.29 MB) pdf Voorlopig ontwerp Ericastraat (PDF, 334.21 KB)

 

Aangepast Voorlopig Ontwerp
Hieronder vindt u het Aangepast Voorlopig Ontwerp en een document met daarin de antwoorden op de gestelde vragen.

pdf Aangepast Voorlopig Ontwerp Ericastraat (PDF, 383.34 KB) pdf Vragen en Antwoorden Ericastraat (PDF, 670.69 KB)

Vragen

Neem dan contact op met projectleider Arjan Buijsen. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 14 0165 of via het e-mailadres a.buijsen@roosendaal.nl.