Burgerhoutsestraat

Enkele maanden geleden zijn wij gestart met de voorbereidingen voor het project Reconstructie Burgerhoutsestraat en omgeving.

Werkzaamheden

Het project omvat de herinrichting van de Burgerhoutsestraat (gedeelte tussen de Norbartlaan en de Strausslaan), Eikenlaan, Berkenlaan, Lijsterbeslaan, Prunuslaan, Acacialaan en Beukenlaan. In deze straten wordt, uitgezonderd in de Berkenlaan en Beukenlaan, een gescheiden rioolstelsel aangelegd. De huidige riolering in de Berkenlaan en Beukenlaan is nog in goede staat. De Norbartlaan is enkele jaren geleden al gereconstrueerd en maakt daarom geen deel uit van dit project. Wel gaan we aan de slag met de voetpaden voor de rijtjeswoningen die haaks op de Norbartlaan staan. 

Op onderstaand kaartje is het projectgebied af te lezen.

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Roosendaal

Voorlopig Ontwerp

Wij hebben een Voorlopig Ontwerp gemaakt voor de nieuwe inrichting van de straten. Dit ontwerp vindt u, net als de eerder gehouden presentatie en de bomenkaart, hieronder.

Presentatie VO Burgerhoutsestraat eo 21-9-2022
VO Burgerhout 1 van 5
VO Burgerhout 2 van 5
VO Burgerhout 3 van 5
VO Burgerhout 4 van 5
VO Burgerhout 5 van 5
VO Burgerhout Legenda
pdf VO Bomenkaart (PDF, 609.83 KB)

 

Aangepast Voorlopig Ontwerp

Op woensdag 21 september 2022 hebben we de omwonenden tijdens twee inloopbijeenkomsten het Voorlopig Ontwerp gepresenteerd. We ontvingen tijdens de bijeenkomsten een aantal vragen en opmerkingen. Deze vragen en opmerkingen hebben we, inclusief de bijbehorende antwoorden, verwerkt in een inspraakverslag. In dit verslag, wat u hieronder vindt, ziet u ook welke onderdelen van het ontwerp zijn aangepast. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een Aangepast Voorlopig Ontwerp, wat u ook hieronder vindt. Het zijn 5 tekeningen:

Tekening 1: Burgerhoutsestraat nr 101 t/m149 en 122 t/m 180
Tekening 2: Burgerhoutsestraat nr 145 t/m 173 en 172 t/m 190 + Eikenlaan 47 t/m 53 en 54 t/m 60c
Tekening 3: Eikenlaan 21 t/m 49 en 30 t/m 60c + Acasialaan (geheel) + Berkenlaan (geheel)
Tekening 4: Beukenlaan 6 t/m 26 + Prunuslaan(geheel) + Lijsterbeslaan (geheel)
Tekening 5: Beukenlaan + lijsterbeslaan + Prunuslaan

pdf Aangepast Voorlopig Ontwerp - deel 1 (PDF, 1.54 MB) pdf Aangepast Voorlopig Ontwerp - deel 2 (PDF, 803.61 KB) pdf Aangepast Voorlopig Ontwerp - deel 3 (PDF, 906.31 KB) pdf Aangepast Voorlopig Ontwerp - deel 4 (PDF, 1.46 MB) pdf Aangepast Voorlopig Ontwerp - deel 5 (PDF, 1.75 MB) pdf Inspraakverslag Burgerhoutsestraat (PDF, 535.59 KB) pdf Bomenkaart Burgerhoutsestraat (PDF, 764.07 KB) pdf Doorsnedes Burgerhoutsestraat (PDF, 296.85 KB)

 

Definitief Ontwerp

We hebben een tiental reacties ontvangen op het Aangepast Voorlopig Ontwerp. Deze reacties hebben we, waar mogelijk en relevant, verwerkt in het Definitief Ontwerp. Het Definitief Ontwerp vindt u hieronder. De komende periode gaan we de benodigde voorbereidingen treffen en aan de slag met de aanbesteding van het project. Zodra er meer bekend is over de uitvoeringsplanning, brengen we hier de omwonenden tijdig van op de hoogte.

pdf Definitief Ontwerp - deel 1 (PDF, 1.55 MB) pdf Definitief Ontwerp - deel 2 (PDF, 804.97 KB) pdf Definitief Ontwerp - deel 3 (PDF, 907.22 KB) pdf Definitief Ontwerp - deel 4 (PDF, 1.46 MB) pdf Definitief Ontwerp - deel 5 (PDF, 1.75 MB)


Vragen of opmerkingen
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met projectleider Arjan Buijsen. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0165 579 111 of via het e-mailadres a.buijsen@roosendaal.nl

Planning

Binnenkort starten Enexis en Brabant Water met de werkzaamheden aan hun netwerken.

In het tweede kwartaal van 2024 starten we met de werkzaamheden aan de rijweg en riolering. Voor deze werkzaamheden moeten we nog een aannemer selecteren. Zodra de aannemer bekend is en de werkvolgorde, worden de bewoners geïnformeerd over de planning van de werkzaamheden per straat.