Burgemeester Han van Midden

Burgemeester Han van Midden

Contact

E-mail: h.van.midden@roosendaal.nl
Secretariaat: Anja van Dorst, tel. 14 0165

Portefeuille

 • Algemene bestuurlijke zaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Regionale bestuurlijke samenwerking (coördinerend)
 • Toezicht en handhaving
 • Veilige leefomgeving (coördinerend)
 • Communicatie
 • Burgerzaken

Nevenfuncties

 • Lid comité Joost van Roosmalenfonds
 • Voorzitter Districtsoverleg De Markiezaten
 • Lid Werkgroep Bestuurlijke samenwerking Grensoverschrijdende samenwerking
 • Lid Algemeen Bestuur Regio West Brabant
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Midden- en West Brabant
 • Lid Dagelijks Bestuur politie-eenheid Zeeland-West-Brabant (Verbrede driehoek)
 • Lid Algemeen Bestuur politie-eenheid Zeeland-West-Brabant (Veiligheidscollege)
 • Lid Regionaal beleidsteam Corona
 • Lid basisteamdriehoek Roosendaal
 • Lid van Raad van Bestuur Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten
 • Voorzitter Strategisch Beraad Aanpak uitbuiting kinderen met een Roma achtergrond
 • Lid van Economic Board West-Brabant
 • Lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Vrienden van het Bravisziekenhuis