Bloesemberg

De gemeente Roosendaal gaat werkzaamheden uitvoeren aan de Bloesemberg.

Wat gaan we doen

We gaan de werkzaamheden aan de Bloesemberg in verschillende delen uitvoeren. Op de uitvoeringstekening (onderaan de pagina) kunt u de voorgenomen werkzaamheden bekijken.

Op maandag 26 april starten wij met het gearceerde deel op de tekening. We gaan dit gedeelte van de Bloesemberg volledig herbestraten en hier ook de waterafvoer verbeteren. In een later stadium gaan we het bestaande tegelfietspad asfalteren en wordt de Bloesemberg ter hoogte van de huisnummers 10 tot en met 24 opnieuw bestraat en voorzien van nieuwe beplanting. Deze werkzaamheden combineren wij met de kabel- en leidingwerkzaamheden van netbeheerder Enexis en de aanpassing van het transformatorstation tegenover het speeltuintje. Over de werkzaamheden aan het fietspad en de woonstraat ontvangen de bewoners later nog wat meer informatie. Onderaan de pagina vindt u de faseringstekening van het project.

Let op: de lichtgroene gedeeltes op de tekening betreffen de bestaande groenvakken, geen uit te voeren werkzaamheden.

Aannemer

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Graaumans uit Bavel. De aannemer informeert de bewoners tijdens de werkzaamheden regelmatig over de voortgang van de verschillende fases.

Ontsluiting Bloesemberg

Tijdens de werkzaamheden zorgen wij ervoor dat de ontsluiting van de straat te allen tijde gewaarborgd blijft voor hulpdiensten en de lediging van de afvalcontainers. Wel is het mogelijk dat bewoners tijdens de uitvoering van de werkzaamheden tijdelijk geen gebruik kunnen maken van hun garage.

Uitvoeringstekening

pdf Uitvoeringstekening Bloesemberg (PDF, 618.5 KB)


Faseringstekening

pdf Faseringstekening Bloesemberg (PDF, 133.68 KB)


Contactpersonen

  • Aannemer Graaumans: Dhr. J. van Bragt. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0627040073 of per e-mail via jellevanbragt@graaumans.nl
  • Gemeente Roosendaal: directievoerder/toezichthouder S. Jansen. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0655125710 of per e-mail via s.jansen@nxxs.nl

Voorafgaande aan de werkzaamheden en/of voor algemene vragen kunt u terecht bij projectleider Arno Deurloo. U kunt hem bereiken per e-mail op a.deurloo@roosendaal.nl of telefonisch op 14 0165.