Belangrijke documenten subsidies

Op deze pagina vindt u een overzicht met belangrijke documenten die u misschien nodig heeft tijdens uw subsidie(aanvraag).

De Algemene Subsidieverordening Roosendaal

Hierin staan de regels beschreven voor het aanvragen, verlenen en vaststellen van een subsidie. De regels gelden voor de aanvragers en voor de gemeente. 

Bekijk de Algemene Subsidieverordening Roosendaal op overheid.nl

Het subsidiebeleid Open en transparant subsidiëren 

Hierin staat hoe ons subsidiebeleid tot stand is gekomen. Waarden die wij als gemeente belangrijk vinden zoals doelgericht inzetten van de subsidie en open en transparante subsidieregels.  

Het subsidiebeleid Open en transparant subsidiëren (pdf, 1,3mb)

Routeplan Inclusieve samenleving 

Hierin leggen we uit hoe we samen met onze subsidiepartners werken aan een inclusief Roosendaal

pdf Routeplan Inclusieve Samenleving Roosendaal - Informatie voor subsidie aanvragers (PDF, 291.3 KB)
 

Nadere regeling compensatie CAO-indexering

Deze nadere regeling is van toepassing op meerjarig beschikte subsidies die op basis van een subsidieregeling zijn verleend aan een subsidiepartner met personeel dat onder een CAO werkt.

Nadere regeling compensatie CAO-indexering (overheid.nl)

eHerkenning - Niveau 2 

Als organisatie heeft u eHerkenning nodig om subsidie aan te vragen en te uw dossier te volgen. Hierdoor regelt u veilig online uw zaken. De gemeente weet door eHerkenning zeker wie u bent en dat u bepaalde zaken mag regelen. Minimaal niveau 2 is een vereiste.

Meer informatie op eherkenning.nl

Begrotingsformat

Bij uw subsidieaanvraag is het noodzakelijk dat u inzichtelijk maakt hoeveel een activiteit kost, hiervoor gebruikt u dit verplichte format.

Format activiteitenbegroting inclusief verantwoording

Bij uw jaarrapportage en subsidieverantwoording aan het einde van de subsidieperiode vult u het format nogmaals in. Hiervoor gebruikt u de kolom werkelijke kosten per tabblad, per subsidiejaar.  

Verschillen tussen de begroting en werkelijke kosten dienen op activiteiten niveau te worden verklaard. De verklaringen neemt u op in het financieel jaarverslag.  

Controleprotocol gemeente Roosendaal

Hierin staat aangegeven waar de subsidieontvanger en de controleverklaring van de accountant aan dienen te voldoen, bij een subsidie vanaf € 100.000,- per jaar. 

Download het controleprotocol 

Verplicht VOG vrijwilligers

Vraagt u subsidie aan en werken uw vrijwilligers met kinderen of kwetsbare mensen? U kunt mogelijk de verplicht VOG gratis aanvragen. Lees meer informatie op: https://www.gratisvog.nl/  

Overzicht verleende subsidies 

Het subsidieregister wordt in het begin van elk jaar gepubliceerd en bevat een overzicht van alle subsidies die in het betreffende jaar zijn verleend.

pdf Subsidieregister 2021 (PDF, 129.1 KB) pdf Subsidieregister 2022 (PDF, 145.56 KB) pdf Subsidieregister 2023 (PDF, 221.19 KB)

Logo van de gemeente 

Wilt u bij promotie rondom uw activiteit(en) vermelden dat de activiteit(en) mede mogelijk is/zijn gemaakt door subsidie van de gemeente Roosendaal? U kunt hiervoor de subdidieafbeelding gebruiken.