Alcoholvergunning paracommercieel

Wilt u als paracommerciële instelling, zoals buurthuizen en (sport)kantines alcohol schenken? Dan heeft u een Alcoholvergunning nodig.

Vul alle formulieren in en maak een afspraak 14 0165

Meesturen

 • Alle leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar oud en van onbesproken gedrag zijn.
 • Er moeten huisregels zijn opgesteld in sport- en andere kantines.
 • Buurthuizen, sport- en andere kantines hebben minimaal 2 leidinggevenden die aan alle vereisten voldoen.
 • Barvrijwilligers in sport- en andere kantines moeten een IVA-cursus (instructie verantwoord alcoholgebruik) hebben gevolgd.
 • Als vereniging of stichting moet u beschikken over een bestuursreglement waarin u zich verbindt aan de zogenoemde paracommerciële voorschriften.
 • Verenigingen en stichtingen moeten zich houden aan de regels rond de verkoop van alcohol die in de gemeentelijke verordening zijn vastgelegd.

De aanvraag voor de vergunning moet u schriftelijk of per email indienen. Vul alle formulieren volledig in. 
Postadres: Postbus 5000, 4700 KA  Roosendaal. 
Email: horeca@roosendaal.nl

Als u meer informatie wilt over de vergunning kunt u Team Vergunningen bellen via 140165.

Wanneer melding

Documenten

pdf Aanvraagformulier alcoholvergunning model B (PDF, 70.85 KB) pdf Bijlage behorende bij model B (PDF, 63.1 KB)

Kosten

 1. Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 2. Verklaring van leidinggevende (getekend door de betreffende leidinggevende).
 3. Let op: stuur alle relevante bijlagen mee!
 4. Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart) van alle op de vergunning genoemde personen. Indien van toepassing een kopie van een geldig verblijfsdocument.
 5. Bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen).
 6. Indien van toepassing een kopie arbeidscontract van de leidinggevende(n). 

Afhankelijk van het verzoek kunnen nog aanvullende stukken nodig zijn.

Kosten

Soort vergunning, tarief 2021 Prijs
Aanvraag vergunning Alcoholwet artikel 3 € 357,70