Afvalstoffenheffing

In de gemeente Roosendaal heffen we afvalstoffenheffing volgens Diftar (gedifferentieerde tarieven). Dit betekent dat het aantal keer dat u restafval aanbiedt van invloed is op de hoogte van het uiteindelijk te betalen bedrag. Als u uw afval goed scheidt, hoeft u minder vaak uw restafval aan te bieden en betaalt u uiteindelijk minder afvalstoffenheffing. De heffing en bezwaren worden afgehandeld door de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).

Wat u moet weten

U maakt gebruik van een container (kliko) of een ondergrondse container

Dan bestaat de afvalstoffenheffing voor u uit twee delen. Een vast bedrag en een variabel bedrag.

Kosten 2023

  • Vast bedrag € 245,-.
  • Variabel bedrag:  
    € 0,55 per inworp in de ondergrondse container van 30 liter
    € 1,10 per inworp in de ondergrondse afvalcontainer van 60 liter.
    € 3,85 per keer leegmaken van een container van 140 liter.
    € 6,60 per keer leegmaken van een container van 240 liter.

Tip: U kunt heel eenvoudig controleren hoe vaak u restafval aanbiedt of naar de milieustraat gaat. Dat kan via de website van Saver.

U maakt zonder Saverpas gebruik van een bovengrondse verzamelcontainer

Dan betaalt u de afvalstoffenheffing in één bedrag.

Kosten 2023

Kosten afvalstoffenheffing
Type huishouden Prijs
Eenpersoonshuishouden € 295,05
Meerpersoonshuishouden € 330,80