Zo werken wij

Vertrouwen en verantwoordelijkheid: wij werken autonomer

Ben je op zoek naar een organogram? Helaas, die ga je bij ons niet vinden.
 

De tijd van een directiemodel met directeuren, afdelingshoofden en teamleiders ligt achter ons. Wij zijn een platte organisatie. We werken in groepen van 8 à 12 medewerkers, waarvan het merendeel zelforganiserend is. De groepen hebben rechtstreekse lijntjes met onze vierkoppige directie. Omdat wij geloven in het samen doen.

De groepen zijn veelal werkzaam in één van onze drie domeinen; het sociaal domein, het ruimtelijk domein en het domein van dienstverlening en bedrijfsvoering. Naast het inhoudelijke werk zijn de groepen ook samen verantwoordelijk voor HR, budgetbeheer, bereikbaarheid en communicatie.

De basis voor dit alles is vertrouwen. Vertrouwen in vrijheid en verantwoordelijkheid om samen met jouw groep jullie werk in te richten. Bij ons hoef je niet eerst drie handtekeningen van managers te verzamelen voor je jouw idee kunt uitvoeren. We geloven in ‘gewoon doen!’. En ja, er gaat vast wel eens wat mis. Maar daar leren we van en daardoor maken we onszelf elke dag een beetje beter. Onze werkwijze noemen wij “het autonomer werken”.

Kernwaarden

Bij het autonomer werken horen drie kernwaarden. Deze drie kernwaarden zijn de uitgangspunten van onze organisatie. Deze staan voor de manier waarop we met elkaar en met alle externe partijen omgaan. Deze zijn: resultaatgericht, samen en de ander centraal.

Resultaatgericht

We maken duidelijke afspraken over de resultaten die we willen behalen. Daarbij stellen we intern én extern heldere prioriteiten. We komen onze afspraken na. We evalueren onze resultaten om ervan te leren en om de kwaliteit ervan te meten. We spreken elkaar aan op gemaakte afspraken, houding en gedrag, en gaan uit van eigen verantwoordelijkheid.

Samen

We komen samen met anderen tot resultaten, binnen én buiten onze organisatie. We gaan de dialoog aan om het gemeenschappelijke belang te dienen. Soms nemen we zelf het initiatief, soms laten we het initiatief bij anderen. We zorgen voor samenhang tussen onze eigen initiatieven en die van onze partners.

De ander centraal

Bij alles wat we doen, stellen we de ander centraal. We luisteren goed en achterhalen de behoefte achter de vraag. We organiseren onze digitale en persoonlijke dienstverlening zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk. We communiceren tijdig en in begrijpelijke taal. We geven ruimte voor initiatief en durven los te laten. We gaan ervan uit dat mensen zelf het meeste weten over hun eigen omgeving.