Wijzigingen in de peuteropvang

Vanaf 1 januari 2020 wijzigt een aantal zaken in de peuteropvang.

Let op: dit bericht gaat alleen over kinderen een indicatie VVE hebben ontvangen.

Wat u moet weten

  • De wijzigingen gelden alleen voor peuters die naar de peuteropvang gaan of gaan starten bij de opvang.
  • Vanaf 1 januari 2020 mag uw kind maximaal 10 uren per week naar de opvang. Vanaf 1 oktober 2020 wordt dit voor peuters vanaf twee jaar 8 uur en voor peuters vanaf tweeëneenhalf jaar 16 uur per week.
  • Alle ouders gaan voor de peuteropvang een eigen bijdrage betalen die gebaseerd is op de hoogte van hun inkomen. Hierbij maakt u mogelijk gebruik van kinderopvangtoeslag en/of een gemeentelijke regeling.
  • U kunt uw peuter gewoon aanmelden voor de opvang bij een erkende opvanglocatie van uw keuze. De opvang bekijkt dan samen met u de financiën. U hoeft zelf niets via de gemeente te regelen.
  • Voor meer informatie kunt u terecht bij uw eigen opvanglocatie.

Kosten

  • De kinderopvangtoeslag moet worden aangevraagd via de belastingdienst. Vraag de toeslag aan. 
  • Voor de voorschoolse- en de vroegschoolse opvang (VVE) moet u zelf kinderopvangtoeslag voor aanvragen. Vraag dit begin november aan bij de belastingdienst.
  • De toeslag is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Zo kan de kinderopvangtoeslag mogelijk tot 95% van de opvangkosten dekken.
  • Als u geen recht heeft kinderopvangtoeslag, dan betaalt u een vergelijkbare inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Deze inkomensafhankelijke ouderbijdrage wordt door de aanbieder berekend en geïnd.
  • Als u ook de inkomensafhankelijke bijdrage niet kunt betalen, dan kan de aanbieder hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente.