Wethouder Toine Theunis

Toine Theunis

Politieke partij: Roosendaalse Lijst
1e loco-burgemeester

Contact

E-mail: t.theunis@roosendaal.nl
Secretariaat: Marion van de Sanden, tel. 14 0165

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening (incl. grond- en vastgoedexploitaties)
 • Financiën
 • Wonen en Cultuur

Nevenfuncties

 • Vertegenwoordiger namens gemeente Roosendaal in Borchwerf II C.V.
 • Lid stuurgroep Borchwerf II
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Borchwerf II
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders N.V. Monumentenfonds Brabant
 • Lid dagelijks- en algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Regionale Milieudienst (in liquidatie)
 • Lid strategisch beraad/voorzitter commissie van advies Ruimte gemeenschappelijke regeling regio West-Brabant
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal B.V.
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Enexis holding N.V.
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Vordering op Enexis B.V.
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Verkoop Vennootschap B.V.
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Publiek belang Elektriciteitsproductie B.V.
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders CBL Vennootschap B.V.
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders CSV Amsterdam B.V.
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Saver N.V.
 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
 • Lid bestuurlijk overleg G40 pijler Fysiek
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Smart City B.V.
 • Lid dagelijks bestuur gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant
 • Lid dagelijks bestuur gemeenschappelijke regeling regionaal Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
 • Lid stuurgroep Landschap Brabantse wal
 • Lid bestuurlijk overleg subregio Wonen West
 • Lid stuurgroep Ruimtelijke Economische Agenda (REA) West- en Midden-Brabant
 • Bestuurslid van de Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant