Wethouder Inge Raaijmakers

Wethouder Raaijmakers

Politieke partij: Roosendaalse Lijst

Contact 

E-mail: I.Raaijmakers@roosendaal.nl
Secretariaat: Marion van de Sanden, tel. 14 0165

Portefeuille

  • Beheer openbare ruimte
  • Vitale wijken en dorpen
  • Welzijn en Thuiszorg

Nevenfuncties

  • Voorzitter Waterkring West
  • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
  • Lid algemene vergadering van aandeelhouders N.V. Brabant Water