Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Bent u op zoek naar overheidsinformatie die nog niet openbaar is? Dan kunt u online een Wob-verzoek indienen.

Indienen

Indienen Wob-verzoek

U kunt een Wob-verzoek online via onderstaand formulier indienen. Het indienen van een Wob-verzoek per e-mail of fax is niet mogelijk.

U kunt alleen een Wob-verzoek indienen als u op zoek bent naar overheidsinformatie die opgenomen is in een op een 'gegevensdrager' (bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een computerbestand). De Wob is niet bedoeld voor het stellen van vragen. Heeft u een vraag? Gebruik dan het contactformulier.  

Voor particulieren:

Indienen Wob-verzoek met DigiD 

Voor bedrijven en organisaties:

Indienen Wob-verzoek met eHerkenning 

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de procedure en voorwaarden vindt u onder het tabblad 'Meer informatie'.

Vragen

  • Voor vragen over DigiD en eHerkenning of het aanvragen hiervan kunt u terecht op: www.digid.nl en www.eherkenning.nl.
  • Heeft u vragen over de Wet openbaarheid van bestuur of over het indienen van een Wob-verzoek? Dan kunt u contact opnemen via info@roosendaal.nl of 140165.

Lopende aanvraag

Als u inlogt via onderstaande link kunt u de status van uw aanvraag bekijken en uw huidige aanvraag wijzigen of aanvullen.

U kunt géén Wob-verzoek indienen via het overzicht. 

Inloggen in Mijn Roosendaal 

Meer informatie

1.    Een Wob-verzoek is niet altijd nodig

De gemeente Roosendaal maakt zelf al veel informatie openbaar. U hoeft hiervoor geen Wob-verzoek in te dienen. U kunt informatie van de gemeente Roosendaal onder meer hier vinden: 

Vragen

Een Wob-verzoek is niet bedoeld voor het stellen van vragen. Heeft u een vraag? Gebruik dan het contactformulier.   

2.    Indienen Wob-verzoek

Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar en valt de informatie onder de Wet openbaarheid van bestuur? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen. U kunt dit op de volgende manieren doen:

Online

Voor particulieren:

Indienen Wob-verzoek met DigiD 

Voor bedrijven en organisaties:

Indienen Wob-verzoek met eHerkenning 

Schriftelijk

Schrijf een brief aan het college van burgemeester en wethouders. Vermeld dat het gaat om een Wob-verzoek en onderteken uw brief. U kunt uw brief sturen naar:
College van burgemeester en wethouders van Roosendaal
Postbus 5000
4700 KA Roosendaal
U kunt geen Wob-verzoek per e-mail of fax indienen.

3.    Voorwaarden Wob-verzoek

Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U geeft aan waarover u informatie wilt ontvangen. Bij voorkeur noemt u ook de documenten die u wilt ontvangen.
  • De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn.
  • De informatie moet gaan over beleid van de gemeente.
  • De informatie staat op een 'gegevensdrager'. Bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een computerbestand. 
  • U geeft aan hoe u de informatie wilt ontvangen. Bijvoorbeeld per e-mail of per post.

4.    Voortgang afhandeling van uw Wob-verzoek

Heeft u uw Wob-verzoek online ingediend? Dan kunt u de voortgang van de afhandeling van uw Wob-verzoek bijhouden via tabblad 'Lopende aanvraag'. Ook kunt u daar uw verzoek aanvullen of wijzigen.

5.    Niet alle informatie is openbaar

Informatie van de gemeente Roosendaal is meestal openbaar. Er zijn enkele uitzonderingen. Deze uitzonderingen staat in de artikelen 10 en 11 van de Wet openbaarheid van bestuur. Ook kan het zijn dat documenten voor een deel onleesbaar worden gemaakt. Als documenten niet openbaar of deels onleesbaar worden gemaakt, dan wordt dit uitgelegd in de beslissing op uw Wob-verzoek.

6.    Wijze van verstrekken van informatie

Als informatie wordt verstrekt, dan kan dit op verschillende manieren. Bijvoorbeeld per e-mail, per post of inzien op het stadskantoor. U kunt zelf kiezen hoe we de informatie verstrekken. In de meeste gevallen volgen we uw keuze, tenzij dit niet mogelijk is of de informatie op een andere manier al beschikbaar is. 

7.    Beslistermijn

U ontvangt zo snel mogelijk een beslissing op uw Wob-verzoek. In de meeste gevallen wordt binnen vier weken een beslissing genomen. De termijn kan met vier weken worden verlengd. Dit wordt verdagen genoemd. Is er meer informatie van u of iemand anders nodig? Dan kan de beslistermijn ook opgeschort worden. Als er sprake is van opschorten of verdagen, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

8.    Kosten

Het indienen van een Wob-verzoek is gratis. Ook het ontvangen van digitale stukken is gratis. Wilt u informatie op papier ontvangen? Dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Welke kosten dit zijn kunt u vinden in de legesverordening. 

9.    Bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing op uw Wob-verzoek? Dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon opgenomen in de brief (beschikking). Bent u het hierna nog steeds niet eens met de beslissing? U kunt formeel bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal binnen zes weken na de dag van verzending van de beslissing. Meer informatie over de bezwaarprocedure vindt u op de pagina Bezwaar en beroep.

10.    Wetgeving en meer informatie

Meer informatie over de Wet openbaarheid van bestuur kunt u vinden in de wettekst en op de website van de Rijksoverheid.

11.    Vragen?

Heeft u vragen over de Wet openbaarheid van bestuur of over het indienen van een Wob-verzoek? Dan kunt u contact opnemen via info@roosendaal.nl of 140165.