Doet u mee?

Uw 2 antwoorden helpen ons een betere website te maken.
Heeft u geen tijd of zin? Kies dan voor Nee, dank u.

Wij gebruiken dit formulier alleen voor onderzoeksdoeleinden. U kunt dit formulier niet gebruiken om contact met ons op te nemen.

  1. Stap 1 van 2. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 2: Voltooid
Ik bezoek de website vandaag als

Werkzaamheden fietspaden

Ook in 2020 vernieuwen we weer een aantal fietspaden. De volgende fietspaden krijgen rood asfalt.

Werkzaamheden

  • Van 25 mei t/m 12 juni vervingen we de tegels van het fietspad langs de Thorbeckelaan / Rietgoorsestraat voor rood asfalt.

  • Vanaf 2 juni vervingen we de tegels van het fietspad aan de westzijde langs de Strausslaan voor rood asfalt. We werken in 4 fases. Per fase stellen we ook een omleiding in.

Er staan nog geen andere werkzaamheden aan fietspaden op de planning. 

 

Noodzaak

Het fietsbeeld in Nederland verandert. De gemiddelde snelheid op fietspaden gaat omhoog door het gebruik van e-bikes, snorfietsen en scooters. De hogere snelheden en de oneffenheden op fietspaden maken de gebruikers kwetsbaarder. Om de risico’s van schade en valpartijen zo veel mogelijk te verkleinen heeft het college besloten om versneld fietspaden te reconstrueren en waar mogelijk asfalt aan te brengen.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen en antwoorden

Waarom zijn de weersomstandigheden zo belangrijk tijdens het aanbrengen van asfalt?

Asfalt is een mengsel van steenslag, zand en vulstof dat met bitumen - een product uit de aardolie-industrie en niet te verwarren met teer - aan elkaar wordt gekleefd. Dit gebeurt onder hele hoge temperaturen. Bij het aanleggen van de fietspaden gebruiken we asfalt dat geproduceerd wordt onder andere omstandigheden, waarbij het mogelijk is het asfalt onder lagere temperatuur te vervaardigen. Zo wordt tijdens het productieproces 25% minder CO2 uitgestoten. Dit is asfalt is dus minder warm dan normaal. Als het te koud is, dus rond het vriespunt en daaronder, is het moeilijker dit asfalt bij het aanbrengen op de juiste temperatuur te houden. De kans is dan groot dat het asfalt zich niet goed hecht aan de onderlaag en daarmee slechter van kwaliteit is. Omdat we voor deze methode hebben gekozen, kan het zijn dat we tijdens een koude periode niet volgens planning kunnen asfalteren.

Waarom is de belijning nog niet aangebracht op de nieuw geasfalteerde fietspaden?

Als het vriest, pekelen we de fietspaden. Door het zout dat op de deklaag ligt, hecht de verf van de belijning niet. Zouden we dan wel strepen trekken, dan is de kans groot dat ze binnen een week eraf gereden zijn. Vandaar dat we wachten tot het weer het toelaat en het zout van het wegdek is gespoeld.

Waarom verlichten we de fietspaden in het buitengebied niet?

Behalve bij zeer gevaarlijke kruisingen verlichten we het buitengebied niet. Het buitengebied is een donkertegebied en daarbij is het belangrijk dat gedurende de avond en nacht de natuur zo min mogelijk te verstoren. Wij verlichten alleen hoofdfietspaden en fietspaden binnen de bebouwde kom. Ook het politiekeurmerk Veilig Wonen raadt verlichting af op plaatsen waar het ontbreekt aan sociale controle. Juist door verlichting te plaatsen waar onvoldoende controle is, creëer je schijnveiligheid en plaats je als het ware een slachtoffer van een potentieel kwaadwillende in de schijnwerpers.

Waarom hebben we in de gemeente Roosendaal geen dynamische verlichting?

Bij dynamische verlichting volgt een grote lichtbundel de fietser. Dit lijkt heel veilig, maar het is eigenlijk een schijnveiligheid. Door het volgen van de fietser met een grote “spotlight” kan iemand die kwaad wil het slachtoffer van ver zien aankomen. En nog belangrijker, het slachtoffer kan zijn mogelijke dader niet zien. Het licht van een fietslamp is vele malen zwakker dan de dynamische verlichting. Dit maakt het moeilijker om een fietser op afstand aan te zien komen. Daarnaast is het lastiger om de afstand tot de fietser in te schatten.

Dynamische verlichting wordt vaak gezien als een besparing. Maar omdat wij al onze verlichting vervangen door led-verlichting, we in stille tijden het licht dimmen en dynamische verlichting fors duurder is dan conventionele verlichting, is zo een investering voor de hoofdfietspaden onrendabel.