Werkzaamheden fietspaden

Ook in 2019 vernieuwen we weer een aantal fietspaden. De volgende fietspaden staan op de planning om hersteld te worden.

Werkzaamheden

Herstel fietspad Bovendonk 

Deze werkzaamheden staan gepland van 1 april t/m eind mei 2019. Door wortelopdruk en de werkzaamheden aan de Norbartlaan is het fietspad al een tijdje dicht. De werkzaamheden aan de Norbartlaan zijn inmiddels klaar. Dat betekent dat we het fietspad kunnen herstellen. Begin juni kunt u weer gebruik maken van het fietspad.

Vervangen tegels voor asfalt fietspad Flaneerdijk

Als onderdeel van het programma de “rode lopers van Roosendaal” pakken we nu het fietspad van de Flaneerdijk aan. Op 3 april start Dura Vermeer in opdracht van de gemeente met de werkzaamheden. De werkzaamheden duren ongeveer 1 maand en het fietspad is gedurende deze tijd afgesloten. U kunt omfietsen via de omliggende wijken.

Voor de realisatie van dit fietspad maken we gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van “duurzame aanleg”. Wat we gaan doen is uniek in Nederland. We gebruiken namelijk 100% gerecycled asfalt als onderlaag en de toplaag wordt een mengsel van asfalt en ecopave XL. Deze toplaag gaat twee keer langer mee dan een toplaag van normaal asfalt. Om toekomstige wortelopdruk te voorkomen, gebruiken we Bio Based Plastic. De basis hiervan is het restafval van suikerriet en wordt daarom ook wel groen kunststof genoemd en is een nieuw, duurzaam en 100% recyclebaar alternatief voor plastic. Daarnaast worden de tegels die we verwijderen 100% hergebruikt in onze regio. Met deze maatregelen geven we handen en voeten aan de opgave die we als gemeente hebben om onze leefomgeving steeds meer te verduurzamen. Als deze pilot succesvol is, dan is de ambitie om deze manier van asfalteren op meer plekken toe te passen en dan niet alleen voor fietspaden. 

Veelgestelde vragen en antwoorden

Waarom zijn de weersomstandigheden zo belangrijk tijdens het aanbrengen van asfalt?

Asfalt is een mengsel van steenslag, zand en vulstof dat met bitumen - een product uit de aardolie-industrie en niet te verwarren met teer - aan elkaar wordt gekleefd. Dit gebeurt onder hele hoge temperaturen. Bij het aanleggen van de fietspaden gebruiken we asfalt dat geproduceerd wordt onder andere omstandigheden, waarbij het mogelijk is het asfalt onder lagere temperatuur te vervaardigen. Zo wordt tijdens het productieproces 25% minder CO2 uitgestoten. Dit is asfalt is dus minder warm dan normaal. Als het te koud is, dus rond het vriespunt en daaronder, is het moeilijker dit asfalt bij het aanbrengen op de juiste temperatuur te houden. De kans is dan groot dat het asfalt zich niet goed hecht aan de onderlaag en daarmee slechter van kwaliteit is. Omdat we voor deze methode hebben gekozen, kan het zijn dat we tijdens een koude periode niet volgens planning kunnen asfalteren.

Waarom is de belijning nog niet aangebracht op de nieuw geasfalteerde fietspaden?

Als het vriest, pekelen we de fietspaden. Door het zout dat op de deklaag ligt, hecht de verf van de belijning niet. Zouden we dan wel strepen trekken, dan is de kans groot dat ze binnen een week eraf gereden zijn. Vandaar dat we wachten tot het weer het toelaat en het zout van het wegdek is gespoeld.

Waarom verlichten we de fietspaden in het buitengebied niet?

Behalve bij zeer gevaarlijke kruisingen verlichten we het buitengebied niet. Het buitengebied is een donkertegebied en daarbij is het belangrijk dat gedurende de avond en nacht de natuur zo min mogelijk te verstoren. Wij verlichten alleen hoofdfietspaden en fietspaden binnen de bebouwde kom. Ook het politiekeurmerk Veilig Wonen raadt verlichting af op plaatsen waar het ontbreekt aan sociale controle. Juist door verlichting te plaatsen waar onvoldoende controle is, creëer je schijnveiligheid en plaats je als het ware een slachtoffer van een potentieel kwaadwillende in de schijnwerpers.

Waarom hebben we in de gemeente Roosendaal geen dynamische verlichting?

Bij dynamische verlichting volgt een grote lichtbundel de fietser. Dit lijkt heel veilig, maar het is eigenlijk een schijnveiligheid. Door het volgen van de fietser met een grote “spotlight” kan iemand die kwaad wil het slachtoffer van ver zien aankomen. En nog belangrijker, het slachtoffer kan zijn mogelijke dader niet zien. Het licht van een fietslamp is vele malen zwakker dan de dynamische verlichting. Dit maakt het moeilijker om een fietser op afstand aan te zien komen. Daarnaast is het lastiger om de afstand tot de fietser in te schatten.

Dynamische verlichting wordt vaak gezien als een besparing. Maar omdat wij al onze verlichting vervangen door led-verlichting, we in stille tijden het licht dimmen en dynamische verlichting fors duurder is dan conventionele verlichting, is zo een investering voor de hoofdfietspaden onrendabel.

Nut en noodzaak

Het fietsbeeld in Nederland verandert. De gemiddelde snelheid op fietspaden gaat omhoog door het gebruik van e-bikes, snorfietsen en scooters. De hogere snelheden en de oneffenheden op fietspaden maken de gebruikers kwetsbaarder. Om de risico’s van schade en valpartijen zo veel mogelijk te verkleinen heeft het college besloten om versneld fietspaden te reconstrueren en waar mogelijk asfalt aan te brengen.