Werkzaamheden aan de Engelselaan

Op maandag 26 november start aannemer De Krom Bestratingen met onderhoudswerkzaamheden aan de rijbaan van de Engelselaan. Dit is ter hoogte van de woningen 95 t/m 101. De rijbaan wordt vanaf het kruispunt met de Sint Theresiastraat tot aan de drempel met de Hulsdonksestraat opnieuw gestraat.

De werkzaamheden nemen 3 tot 5 dagen in beslag

Er wordt gewerkt in 3 korte fases om de overlast tot een minimum te beperken.

  • Fase 1: vanaf drempel Hulsdonksestraat tot halverwege de garageboxen
  • Fase 2: vanaf halverwege garageboxen tot aan kruispunt met de Theresiastraat
  • Fase 3: kruispunt Engelselaan/Theresiastraat

Tijdens fase 1 en 2 wordt voor het autoverkeer een omleidingsroute ingesteld. Voertuigen vanuit de Theresiastraat zullen via de Engelselaan en Schotselaan naar de Wouwseweg worden omgeleid. Tijdens fase 3 is de Sint Theresiastraat tijdelijk doodlopend. Het verkeer wordt door een verkeersregelaar ter hoogte van de Sint Theresiastraat/Wouwseweg begeleid. Fase 3 willen we in 1 dag af hebben. Voor meer informatie zie de bijgevoegde en de tekeningen.

pdf Omleiding Engelselaan fase 1 en 2 (PDF, 1.51 MB)

pdf Omleiding Engelselaan fase 3 (PDF, 1.53 MB)