Voorstelformulier Jongerenroos

Met dit voorstelformulier kunt u iemand voordragen voor de Jongerenroos. 

Voorstellen moeten ieder kalenderjaar voor 1 december ingediend zijn. De uitreiking vindt plaats tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van de gemeente.

  1. Stap 1 van 4. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 4: Gegevens voorsteller
  3. Stap 3 van 4: Referenties
  4. Stap 4 van 4: Voltooid
Gegevens kandidaat
Aantal uren die besteed zijn of worden aan de bijzondere prestatie per week/maand/jaar
Motivatie

Motiveer hieronder zo uitgebreid mogelijk waarom u vindt dat de door u voorgestelde jongere de Jongerenroos verdient. U mag ook een aparte bijlage bijvoegen.

Omschrijf daarbij:

  • Hoe bijzonder de activiteit is.
  • In hoeverre deze activiteit een positieve en stimulerende uitstraling heeft naar anderen.
  • In hoeverre de voorgestelde jongere een voorbeeldfunctie vervult voor andere jongeren.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 50 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf doc docx odt.