Voetpad Clovisdonk

Op maandag 25 mei starten we met de aanleg van een voetpad en de waterloop tussen plangebied ’t Zand en het dierenhospitaal Visdonk.

Dit voetpad loopt achter uw huis langs en maakt een verbinding met het bosgebied van Visdonk. Ook leggen we in het grasveld achter de percelen Clovisdonk enkele wadi’s aan. Enkele weken geleden hebben wij voor de aanleg van het voetpad en waterloop de bomen en struiken gerooid die achter Clovisdonk 14 en Egbertdonk 7 en 9 stonden. De tekening vindt u hieronder.

De werkzaamheden duren ongeveer 6 weken en worden uitgevoerd door de firma Rademakers uit Roosendaal. Als het werk klaar is doen wij een buitenopname. We bekijken dan of we de kale plekken in het groen moeten aanplanten. Deze opname doen wij niet alleen rondom het nieuwe voetpad en de waterloop, maar ook in de bosrand van nieuwbouwlocatie ’t Zand. Deze nieuwe aanplant (met voornamelijk een assortiment van bosplantsoen) voeren wij vervolgens in het najaar uit.

pdf Groenplan Clovisdonk (PDF, 2.69 MB)