Vergunningen-, Toezicht- en Handhavingsbeleid Roosendaal vastgesteld

VTH beleid vastgesteld
6 februari 2018
Door burgemeester en wethouders van Roosendaal is op 30 januari 2018 het Vergunningen-, Toezicht- en Handhavingsbeleid Roosendaal vastgesteld. In dit beleid staat de uitvoering van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Samenwerking De6

Zes omliggende gemeenten werkten aan de totstandkoming van dit beleid in het samenwerkingsverband “De6”. Het gaat daarbij om de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert. Hierdoor is gezamenlijk een beleidskader vastgesteld. Daarnaast beschreef elke gemeente de juiste accenten voor de eigen gemeente. 

Inhoud VTH-beleid

Omdat de gemeente niet alles kan toetsen en controleren moeten keuzes gemaakt worden. In het vastgestelde beleid wordt dan ook beschreven hoe de gemeente Roosendaal met de balans van wetgeving en de praktijk omgaat. De prioriteiten en doelen zijn per gemeente aangegeven. Ook de instrumenten en middelen die worden ingezet om deze te realiseren staan hierin beschreven. Het beleid vormt de basis voor het jaarlijks op te stellen VTH-uitvoeringsprogramma waarin wordt vastgelegd welke activiteiten dat jaar worden uitgevoerd en met welke middelen. De verantwoording vindt plaats via het VTH-jaarverslag.