Verduurzamen van uw woning

Subsidie verlagen energiegebruik

Woningeigenaren én huurders kunnen vanaf eind september 2021 gebruik maken van subsidievouchers voor het verduurzamen van de woning (subsidienaam: Regeling Reductie Energiegebruik Woningen).

Het gaat hier om kleinschalige investeringen zoals het plaatsen van tochtstrips, radiator-isolatie, LED-lampen en verduurzamingsadviezen. Ook organiseren we vanaf september samen met het Regionaal Energieloket meerdere collectieve aankoopacties. Meer informatie over de acties vindt u op https://regionaalenergieloket.nl/roosendaal